E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljanje održivim turizmom

Udovičić, Ester (2012) Upravljanje održivim turizmom. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img]
Preview
PDF

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (538kB) | Preview

Sažetak

Ovaj rad nastoji upoznati čitatelja s važnošću implementacije koncepcije održivog razvoja u turističkim destinacijama. Problem istraživanja ovog rada je činjenica da još uvijek postoji nedovoljna implementacija postavki održivog razvoja u turizmu destinacija te je stoga teško pronaći adekvatne podatke koji se tiču striktno održivog turizma. Temeljna radna hipoteza ovog rada je činjenica da je preduvjet uspješne implementacije održivog turizma adekvatno upravljanje tim procesom. Ono donosi dugoročne koristi za društvo, za gospodarstvo te za okoliš destinacije. Koristi za gospodarstvo se odnose na pružanje poslovnih prilika, zarade od deviza te doprinose državnim prihodima. Implementacija održivog turizma doprinosi i društvu kroz generiranje zaposlenosti, ulaganje u infrastrukturu, te održavanje, odnosno poboljšanje životnog standarda stanovništva. Koristi za okoliš se odnose na smanjenje zagadivanja vode, tla i zraka, jačanje svijesti o potrebi zaštite i održavanja prirodne i kulturne baštine te ulaganje u očuvanje prirode kroz stvaranje nacionalnih parkova i parkova prirode. Svrha ovog istraživanja je upoznavanje s pojmom održivog razvoja i održivog turizma, principima na kojima se on temelji te identifikacijom mjesta od značajne važnosti za održivi turizam. Temeljni ciljevi istraživanja jesu spoznati koje su koristi od uvođenja održivosti u turizam. Metode znanstvenog istraživanja korištene u ovom radu su deskriptivna metoda, metoda redukcije, statisticka metoda, metoda indukcije te metoda analize i sinteze. Rad je podijeljen u sedam poglavlja. Prvi dio predstavlja Uvod u kojem se obrađuju problem i predmet istraživanja, zatim temeljna radna hipoteza, korištene metode znanstvenog istraživanja, i na kraju struktura samoga rada. Drugo nas poglavlje upoznaje s Održivim turizmom gdje se definira sam pojam održivog turizma, njegovi aspekti te glavni izazovi s kojima se on susreće. U ovom je poglavlju dat pregled dimenzija održivog turizma. Osim toga objašnjava se zbog čega je važan ekološki održivi razvoj u turizmu. Također je dat pregled Europskih destinacija izvrsnosti. U trećem poglavlju, pod nazivom Implementacija održivog turizma na lokalnoj razini definirano je nekoliko principa koji su važni za kvalitetnu implementaciju održivog razvoja u turizmu. Osim toga, definira se uloga koju lokalne vlasti imaju u održivom turizmu. Također je dat pregled uloga i odgovornosti koje lokalne vlasti imaju u održivom upravljanju destinacijom. Četvrto poglavlje nas upoznaje s Primjerima održivog turizma u svijetu gdje su dati prikazi nekoliko svjetski poznatih destinacija koje su uspješno, ili nešto manje uspješno implementirale koncept održivosti u turizam te predano rade na postizanju još vece kohezije u održivom poslovanju. Peto poglavlje odnosi se na Obilježja hrvatskog turizma gdje su objašnjene karakteristike turizma u Hrvatskoj. Dat je i pregled statističkih podataka o turizmu u Hrvatskoj te je objašnjena i Strategija razvoja hrvatskog turizma. Šesto poglavlje je orijentirano na Izazove implementacije održivog turizma za Hrvatsku. U ovom se poglavlju daje pregled strateških dokumenata važnih za implementaciju održivosti u turizmu Također, dat je kratak opis vrsta turizma u koje bi Hrvatska trebala više ulagati te ih prilagoditi održivom razvoju. U ovom su poglavlju definirane i pretpostavke za održivi turizam Hrvatske, te su dati primjeri održivog turizma u Hrvatskoj. Sedmo poglavlje cini Zaključak u kojem je dana sinteza rezultata istraživanja kojima je dokazana postavljena hipoteza.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/215
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 08 Apr 2013 06:05
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 09:33
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2130

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku