E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Porezni sustav i utjecaj poreznog sustava na malo i srednje poduzetništvo

Rajković, Kristina (2012) Porezni sustav i utjecaj poreznog sustava na malo i srednje poduzetništvo. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img]
Preview
PDF

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (403kB) | Preview

Sažetak

Porezni sustav svake zemlje ovisi o cjelokupnom gospodarskom, političkom i socijalnom sustavu. Troškovi poreznih obveznika su, dakle, svi oni troškovi koje su ostvarili porezni obveznici u udovoljavanju zahtjevima poreznog zakonodavstva i poreznih vlasti, uz iznose stvarno plaćenog poreza. Konkretno, građani - nepoduzetnici (fizičke osobe) kao obveznici poreza na dohodak podnose odnosno mogu podnositi poreznu prijavu. Mnogo su veći troškovi koje imaju poduzetnici, jer oni osim vlastitih poreza preuzimaju i poreze svojih posloprimaca (poreze na dohodak od nesamostalnog rada, doprinose, dio poreza na dohodak samostalne djelatnosti - honorari i sl.). Porezni sustav u Hrvatskoj treba biti ustrojen tako da potiče razvoj malog i srednjeg poduzetništva. No, porezno opterećenje nerijetko djeluje restriktivno, pogotovo u segmentu malog poduzetništva. Svrha diplomskog rada je analizirati porezni sustav Republike Hrvatske i njegov utjecaj na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, koje je ujedno i pokretačka snaga hrvatskog gospodarstva. Cilj je dati ocjenu o efikasnosti poreznog sustava i prijedloge za njegovu reformu, a sve u cilju poticanja poduzetništva. Autorica je prilikom izrade rada konzultirala stručnu literaturu. Znanstvene metode korištene pri izradi diplomskog rada navedene su u nastavku: metoda analize, metoda kompilacije, metoda sinteze, metoda deskripcije te metoda indukcije. Rad se pored uvoda i zaključka sastoji od četiri cjeline. U prvom poglavlju se daje definicija i karakteristike poreza te ciljevi oporezivanja. Nadalje u drugom dijelu se definira porezni sustav i analizira Hrvatski porezni sustav, te najznačajniji fiskalni oblici zahvaćanja poslovnih subjekata. Treći je dio posvećen proučavanju utjecaja na malo i srednje poduzetništvo. Posebno su izneseni aspekti oporezivanja obveznika poreza na dohodak i obveznika poreza na dobit. U četvrtom dijelu govori se o utjecaju gospodarske krize na poduzetnike i mjerama koje omogućavanju reprogramiranje poreznog duga.U zaključku su izneseni autoričini stavovi o temi.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2012/216
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.02 Financijska politika. Fiskalna politika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 08 Apr 2013 06:06
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 09:34
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2133

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku