E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poslovna etika poduzetnika

Bećić, Dijana (2011) Poslovna etika poduzetnika. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (614kB)

Sažetak

Posljednjih se godina često razgovara o etici u poslovnom svijetu. Tri su razloga. Prvi je niz neetičkih ponašanja u gospodarskoj praksi zbog kojih je govor o poslovnoj etici danas postao velikim trendom, pa svi oni koji žele pratiti taj trend sudjeluju na seminarima o toj tematici ili organiziraju predavanja u svojim organizacijama. Drugi je razlog taj što to traže kupci i javnost. U modernom se poslovanju velika važnost posvećuje kupcima i javnom mišljenju. Poduzetnici sve učestalije promišljaju o poslovnoj etici i njenoj primjeni prvenstveno zbog izgradnje pozitivnog imidža u očima potrošača i boljeg položaja na tržištu. Poslovna je etika, u tom slučaju, tražena od nekog drugog, a nije vlastita inicijativa od strane poduzetnika. Treći razlog je da se poslovna etika pojavljuje kao rezultat potreba i uvjerenja unutar organizacije. Poduzetnik se u svom poslovanju svakodnevno suočava sa situacijama u kojima mora donijeti odluku prema uvjerenju svoje savjesti. Svakodnevno se mijenja življenje, znanje, rad, poslovanje, zakoni, vrijednosti i sve ono što utječe na ljudski rod, a da bi bio u toku, čovjek mora promijeniti svoja životna pravila, razmišljanje, rad, životnu filozofiju. Svjestan toga, poduzetnik je započeo ozbiljnije voditi brigu o svojem ponašanju, odlukama i etici u poslovanju. Pitanja poslovne etike su postala sveprisutna, nezamjenjiv dio poslovne prakse i uvjet uspješnog poslovanja, a time i poluga koja pomaže i usmjerava razvoj gospodarstva. U svakodnevnoj utrci za profitom poduzetnik često zaboravlja na etiku, moralne vrijednosti i norme u poslovanju, iako svaki naglašava i tvrditi da su to nezaobilazni čimbenici. Osnovni cilj ovog istraživanja je proširiti znanja iz područja poslovne etike, steći iskustvo u pisanju stručnih radova i sposobnost primjene teorijskih i praktičnih znanja stečenih tijekom studija. Cilj je također steći sposobnost primjene znanstvenih metoda i instrumenata u obradi problema i izradi rada, te samostalnog služenja odgovarajućom domaćom i inozemnom literaturom. Svrha istraživanja je analizirati i izložiti sve značajke poslovne etike, opisati njene temeljne postavke i objasniti praktične primjere vezane za neetično poslovanje. Budući da danas materijalne vrijednosti više nisu na prvom mjestu po važnosti, poduzetnik mora promisliti o svojoj ulozi i funkcijama ne samo u svojoj organizaciji već i u okolini s kojom njegova organizacija ima kontakt, te u društvu općenito. Većim dijelom, rad je posvećen važnosti postojanja etike u poduzeću i pozitivnim aspektima koji su posljedica primjene etike u poslovanju. U radu su iznesene najvažnije odrednice, obrazloženi pojmovi vezani za temu, navedene prednosti koje proizlaze iz etičkog ponašanja. Kroz sadržaj dani su odgovori na pitanja kao što su što je etika, što je poslovna etika, kako etično poslovati, koja je važnost etike u poslovanju, može li se poslovna etika naučiti i sa kakvim se etičkim dilemama poduzetnik svakodnevno susreće. Završni je rad zamišljen tako da sustavno prezentira temu u užem smislu u međusobno pet povezanih dijelova, tj. poglavlja. U drugom poglavlju, s naslovom Teorijske odrednice etike dana je definicija etike kao znanosti, obrazložena su njezina obilježja i značenje koje ima za poduzetnika i poduzeće kao cjelinu, te je objašnjena povezanost osobne i poslovne etike. U trećem dijelu, Teorijske odrednice poslovne etike, obrađene su dvije tematske jedinice. Prva je Etika u poslovnom svijetu u kojoj su navedene najznačajnije karakteristike te znanosti, temelji na kojima se razvila, etičke vrline i načela kojih bi se poduzetnik trebao pridržavati ako želi biti etičan, te prava i kodeksi koji su vrlo bitni elementi svakog poduzeća. Druga tematska jedinica je Etično poslovanje. Analizirane su etičke dileme u odlučivanju, poslovna etika kao element uspješnog poslovanja, zatim faktori koji utječu na etično ponašanje poduzetnika. U ovom se poglavlju pokušalo odgovoriti na pitanje može li se etično ponašanje naučiti i može li ono i kako mijenjati poduzetnika i njegovo poslovanje. U četvrtom dijelu, Neetično poslovanje u poslovnom svijetu, prezentiraju se primjeri neetičnog ponašanja iz prakse. Peto poglavlje vezano je za institucionalizaciju poslovne etike u Hrvatskoj i svijetu. Pri izradi ovog rada koristile su se u odgovarajućim kombinacijama metoda analize, deskripcijska metoda te komparativna metoda. Podaci su prikljupljeni iz sekundarnih izvora i to iz raznih domaćih i stranih izvora, knjiga koje se odnose na temu istraživanja i raznih publikacija objavljenih na Internetu. Glavni izvori podataka su najvećim dijelom iz knjiga Bebeka i Kolumbića Poslovna etika, Klosea Poduzetnička etika, Karpatia Etika u gospodarstvu, Krkača Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost te Blancharda i Pealea Moć etičkog poslovanja. Da bi se određene postavke što bolje upotpunile, rad je potkrijepljen tablicama, prilozima i fusnotama sa dodatnim objašnjenjima vezanim uz rad, te primjerima neetičkog poslovanja poduzetnika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/98
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 20 Oct 2011 10:13
Zadnja promjena: 20 Oct 2011 10:13
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/216

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku