E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga turističkog posredovanja u privatnom smještaju Istarske županije

Milinčić, Mladen (2011) Uloga turističkog posredovanja u privatnom smještaju Istarske županije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (476kB)

Sažetak

Autor ovog diplomskoga rada odabire temu turističkog posredovanja u privatnom smještaju kako bi istražio značaj i ulogu istog u okvirima Istarske županije kao i zbog vlastite involviranosti u tijek ponude privatnog smještaja u Istri od strane agencija. Hipoteza koju autor rada postavlja je: «Kanali distribucije u turizmu značajno utječu na unaprjeđenje turističke ponude i prenošenje pozitivnih iskustava od strane turističke potražnje». Pomoćne hipoteze koje podupiru glavnu predpostavku su : H1. «Privatni smještaj kao bitan element u turizmu nije dovoljno razvijen s obzirom na to da se aspekti ponude i potražnje konstantno mijenjaju i nadopunjavaju» H2. «Kvalitetni argumenti i vjerodostojne informacije pružene od strane turističkih posrednika pomoći će uspješnijem akceptiranju usluge od strane klijenta». H3. «Razmatranje uloge turističkih posrednika kao čimbenika unaprjeđenja destinacija podići će svjest o razini pružene usluge od strane privatnog smještaja». Cilj diplomskog rada je odrediti značaj turističkih posrednika u unaprjeđenju i realizaciji privatnoga smještaja. Pomoćni ciljevi su istražiti važeću zakonsku regulativu o privatnom smještaju, izmjeriti razinu zadovoljstva iznajmljivača i gostiju putem metode dubinskog intervjua te provjeriti jesu ili i na koji način agencije doprinositelji povećanja kvalitete prethodno opisanih odnosa. Radi bolje razrade tematike diplomskoga rada autor postavlja sljedeća istraživačka pitanja : 1. Postoji li zadovoljstvo korisnika izgledom i uređenjem turističkih destinacija koje posrednici plasiraju u svojim ponudama? 2. Može li se govoriti o kvaliteti privatnog smještaja u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj? 3. Postoje li razlike u percepciji usluge privatnog smještaja od strane posrednika u turizmu? 4. Postoji li povezanost rezultata intervjuiranja gostiju od strane autora sa unaprjeđenjem poslovanja agencije «Globus»? Metode koje su korištene prlikom izrade ovoga rada su metoda analize, sinteze, inducije, komparacije i dubinskog intervjua. Namjera autora rada je istraživanjem predstaviti javnosti preliminarnu razinu u planiranju većeg i moguće novog budućeg kvantitativnog istraživanja. Prvi dio diplomskoga rada uvodi nas u značaj turističkih posrednika poglavito posrednika detaljista, njihovim funkcijama i ulogama. Stvara se uvid u opseg poslova turističke agencije, kako se isti razvijao tijekom godina. Nadalje autor rada opisuje nepredvidivost turističkog tržišta kroz promjene ponude i potražnje koje su odraz današnjeg poslovanja u turizmu. Nakon opisa djelovanja turoperatora i uloge na tržištu autor ulazi u problematiku rada privatnih iznajmljivača, zakonske regulative vezano za isto. Govori se o značajnosti boravišne pristojbe u privatnom smještaju te o sivoj ekonomiji. Opisana problematika od visoke je aktualnosti za hrvatsko gospodarsto i ekonomiju. U drugom dijelu diplomskoga rada analizira se privatni smještaj u Istarskoj županiji. Istarska županija promatra se sa aspekta raspoloživih smještajnih kapaciteta i ulaganja i investicija u isti. U drugom poglavlju ostvaruje se znanstveni doprinos rada primjenom metodom komparativne analize radi regionalne usporedbe najznačajnijih turističkih regija vezano za ponudu privatnog smještaja. Posljednji dio rada obrađuje organizaciju i realizaciju privatnoga smještaja u turističkoj agenciji Globus kroz pojam i značenje usluge privatnoga smještaja na mikro razini promatranja. Opisanim se dokazuje početna hipoteza vezana uz ulogu turističkih posrednika u poslovanju iznajmljivača i potencijalnih gostiju. Pritom se koristi metoda polustrukturiranog dubinskog intervjua sa gostima iz raznih emitivnih zemalja radi dobivanja odgovora na istraživačke upite vezano za očekivanja istih u pogledu privatnih iznajmljivača. Rezultati istraživanja pokazali su da su gosti zadovoljni uslugama agencije Globus i domaćih iznajmljivača, to ujedno potvrđuje konstantni trend rasta dolaska novih gostiju u općinu Medulin. Nezadovoljstvo gostiju se uglavnom temelji na manjkavosti rekreativnih usluga, te ostalih manjih problema koji nastaju tijekom boravka u određenom smještajnom objektu. Ovaj diplomski rad nebi bio moguć bez pomoći stručnog osoblja turističke agencije «Globus» predvođeni gosp. Marinom Lančić. Ujedno se zahvaljujem osoblju Svečilišne knjižnice u Puli i dakako svojoj mentorici docentici Jasmina Gržinić radi usmjeravanja i savjetovanja tijekom istraživačkog procesa. Istražena tema je aktualna i inspirativna s obzirom na globalne tijekove u turizmu jer prati utjecaje istog na lokalnoj razini.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2011/102
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 20 Oct 2011 10:12
Zadnja promjena: 20 Oct 2011 10:12
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/220

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku