E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza profitabilnosti turističkih poduzeća u Istarskoj županiji

Baf, Elena (2010) Analiza profitabilnosti turističkih poduzeća u Istarskoj županiji. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Poduzeće je oblik samostalne gospodarske organizacije koja obavlja ekonomsku djelatnost radi zarade, odnosno stvaranja viška prihoda, povrh troškova proizvodnje ili troškova poslovanja. U današnje vrijeme poduzeća se suočavaju sa nizom gospodarskih situacija na koje ne mogu direktno utjecati već im se moraju znati prilagoditi. Svako poduzeće koje dobro posluje znati će prepoznati povoljne prilike i iskoristiti ih na najbolji mogući način,dok s druge strane postoje i poduzeća koja se teže prilagođavaju uvjetima tržišta i ne uspijevaju sa svojom politikom upravljanja ostvariti dobar financijski rezultat. Osim gospodarskih čimbenika koji utječu na poslovanje poduzeća postoji i niz drugih čimbenika kao što su demografski, kulturno-socijalni, pravno-politički i tehnološki čimbenici. Pored navedenih vanjskih čimbenika na poslovanje poduzeća znatni utjecaj imaju i čimbenici iz njihove mikrookoline kao što su potrošači, dobavljači, konkurencija i ljudski potencijal. Upravo je financijska sposobnost poduzeća rezultat djelovanja svih unutarnjih i vanjskih čimbenika na njegovo poslovanje. Stvaranje viška prihoda nad rashodima rezultat je mnogih aktivnosti u okviru poduzeća od kojih je jedna analiza poslovanja. Najznačajnija analiza poslovanja jest analiza financijskih izvještaja. Ova analiza podrazumijeva proces utvrđivanja značajnih poslovnih, posebice financijskih obilježja poduzeća koji proizlaze iz podataka i informacija računovodstveno – informacijskog sustava unesenih u financijske izvještaje. Predmet ovog diplomskog rada je analiza profitabilnosti kojom se nastoji teoretski objasniti segmente analize financijskih izvještaja, posebice pokazatelje profitabilnosti koje primjenjujemo u komparativnoj analizi odabranih hotelijera u Istarskoj županiji. Sagledavajući tri odabrana hotelska poduzeća koja posluju dugi niz godina kompariramo njihovo poslovanje u zadnje tri godine na temelju bilance i izvještaja o dobiti. Prvi dio rada obrađuje teorijski dio profitabilnosti, pojam računovodstva i njezine politike, financijske izvještaje,uz osnovne instrumente i postupke analize financijskih izvještaje te njihove pokazatelje od kojih su detaljnije obrađeni pokazatelji profitabilnosti i investiranja. Budući da se ovaj rad zadržava samo na bilanci i izvještaju o dobiti, bilo je potrebno izdvojiti postupke i instrumente analize koji se mogu koristiti kada se obrađuju financijski izvještaji. U drugom dijelu se razmatraju turistički segmenti u Istarskoj županiji. Istra je područje u kojem turizam zauzima vrlo važno mjesto jer se u svakom gradu uz obalu nalazi hotelsko poduzeće. Od najvećih hotelskih poduzeća odabrane su za analizu “Arenaturist d.d.“u Puli, „Istraturist d.d.“ u Umagu , te „Plava laguna d.d.“ u Poreču. U ovom dijelu se iznose podaci o povijesnom razvoju navedenih poduzeća, njihovim djelatnostima i karakteristikama poslovanja, te podacima o vlasničkoj strukturi i obliku organizacije. Zadnje poglavlje razmatra financijske izvještaje odabranih poduzeća na temelju kojih analizom izrađujemo pokazatelje profitabilnosti ukupne imovine i kapitala, te zaradu po dionici. Nakon provedene analize dobivene pokazatelje sagledavamo i kompariramo njihovo poslovanje u posljednje tri godine. Na temelju ovakve analize uspoređivanja dolazimo do saznanja koje je poduzeće od odabranih poslovalo najprofitabilnije. Prilozi obuhvaćaju bilance i račun dobiti ili gubitka za svako pojedino hotelsko poduzeće u razdoblju od 2007. do 2009.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2010/127
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 20 Oct 2011 10:12
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/223

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku