E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Povijesni razvoj poljoprivrede i njezinih grana

Šain, Sanja (2010) Povijesni razvoj poljoprivrede i njezinih grana. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (679kB)

Sažetak

U ovom završnom radu u sklopu kolegija “Ekonomska povijest” prikazan je povijesni razvoj poljoprivrede i njezinih grana. U prvom uvodnom poglavlju definiran je cilj rada, prikazane metode i struktura rada. Drugo poglavlje obuhvaća pojam poljoprivrede, te su navedene i analizirane njene zadaće. Poljoprivredom nazivamo proizvodnju kulturnog bilja i stoke. To je najstarija ljudska i društvena proizvodna djelatnost. Pripitomljavanjem životinja, te iskorištavanjem i obradom zemljišta ljudi su od davnina osiguravali hranu i sve što im je potrebno za život. Povijesni razvitak poljoprivrede detaljno je opisan u trećem poglavlju, a osobita pozornost posvećena je skupinama napretka poljoprivrede od mehanizacije, kemizacije, selekcije ili oplemenjivanja biljaka i životinja, ishrani životinja, plodoreda, osposobljenosti poljoprivrednika do suvremenog znanstveno-tehnološkog razvoja. U četvrtom poglavlju dan je i pregled uvjeta razvoja hrvatske poljoprivrede: radna snaga; zemljište; promjene u posjedovnoj strukturi; stočni fond; sredstva u poljoprivredi. Peto poglavlje razrađuje strategije razvitka poljoprivrede na današnjem području Republike Hrvatske i agrarnu politiku koja se bavi pitanjima poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvitka Regionalni i ruralni razvoj obrađeni su u šestom poglavlju. U sedmom poglavlju navedene su i detaljno opisane temeljne grane poljoprivrede poput ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, travnjaštva i stočarstva. Tržište poljoprivrednih proizvoda; vanjskotrgovinska razmjena, prodajni kanali poljoprivrednih proizvoda i ekološka poljoprivreda analizirani su u osmom poglavlju. U devetom poglavlju obuhvaćeno je poljoprivredno stanovništvo prema dobi, spolu, te naposljetku obrazovanju poljoprivrednika. Deseto poglavlje daje pregled poljoprivredne politike i zajedničke poljoprivredne politike EU kojoj je cilj da omogući poljoprivrednicima odgovarajući životni standard, a potrošačima kvalitetnu hranu po pristupačnim cijenama. U jedanaestom poglavlju istaknuto je kako država financijski potpomaže razvoj poljoprivrede, te da su najvažniji oblik subvencija bili novčani poticaji i novčane naknade. Cilj ovog istraživanja je prikazati dostignuća poljoprivrede kroz povijest. U radu je pored povijesne, komparativne te statističke metode korištena i metoda analize.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2010/128
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 20 Oct 2011 10:12
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/224

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku