E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Sličnosti i razlike PI(I)GS zemalja

Šimunić, Iris (2013) Sličnosti i razlike PI(I)GS zemalja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U svom diplomskom radu bavim se temom: Sličnosti i razlike PI(I)GS zemalja. Za obradu teme odlučila sam se iz razloga što Republika Hrvatska 1. srpnja. 2013. godine postaje punopravnom članicom Europske Unije, a upravo neke iz skupine PI(I)GS zemalja, kao što su Irska, Portugal i Grčka, se po određenim pokazateljima mogu usporediti sa Hrvatskom. Usporedbe su vidljive po pitanjima veličine teritorija, broja stanovnika, smještaja, strukture gospodarstva i naravno ekonomske krize. Problematika ekonomske krize vrlo je aktualna i važna tema u svijetu i u Hrvatskoj. Svjedoci smo stalnih rasprava o ekonomskoj krizi, kako kroz medije, tako i kroz političke, socijalne i ekonomske strukture. Polemiziranja se nastavljaju i na razini pojedinca, od kojih svatko izlaže vlastita razmišljanja o uzrocima koji su doveli do ekonomske krize, ali i izlažu rješenja za izlazak iz krize, jer ipak je Hrvatska na pragu ulaska u Europsku uniji, pa su stoga pitanja o ekonomskoj krizi u Hrvatskoj i Uniji pitanja koja zanimaju sve građane ove zemlje. U ovom radu pokušat će se prikazati uzroci i tijek globalne ekonomske krize iz 2007. godine i posljedice s kojima su suočene pojedine zemlje. Istraživanje će se najviše temeljiti na primjerima PI(I)GS zemalja, od početaka integriranja navedenih zemalja unutar euro integracija, pa sve do izbijanja ekonomske krize, tijeka i stanja u kojem se PI(I)GS zemlje nalaze danas, na pragu stvaranja bankarske unije. Odabir takve tematike je pokušaj sagledavanja realnog stanja i bitnih odrednica u svijetu i PI(I)GS zemljama, no ne smijemo zanemariti ni šire okruženje, dakle stalne političke nestabilnosti na Bliskom Istoku, koje prate stalan rast cijena hrane i nafte, nastale uslijed niza prirodnih nepogoda koje su postale globalna svakodnevica. Višestruka je globalna ekonomska kriza dovela u pitanje i sam pojam i postojanje kapitalizma kakvog smo do sada poznavali. Diplomski rad podijeljen je u šest zasebnih poglavlja, od kojih je prvo uvod u rad, a šesto, ujedno i posljednje, zaključak rada. Drugo poglavlje predstavlja obrađivanje globalne ekonomske krize u svijetu. Objašnjeni su razlozi nastajanja globalne ekonomske krize u SAD-u, te njezinog brzog, lančanog širenja diljem svijeta. Treće poglavlje obrađuje krizu u PI(I)GS zemljama s osvrtom na kompleksnost uređenja i različitog stupnja razvoja pojedinih članica EMU. Opisane su faze nastanka EMU, te potrebni kriteriji koji su potrebni da pojedina zemlja ispuni ukoliko želi postati članicom. Poglavlje se nastavlja Paktom o stabilnosti i rastu, te naposljetku se objašnjavaju PI(I)GS zemlje. Osvrt se daje na prirodna obilježja, karakteristike stanovništva, te na gospodarsku razvijenost zemlja. Na kraju ovog poglavlja pratimo razdoblja u kojim su se zemlje zatekle u krizi, kako su djelovale u vrijeme trajanja krize, te se naposljetku dajemo osvrt na današnje stanje u navedenim zemljama. Četvrto poglavlje objašnjava moguća buduća kretanja u PI(I)GS zemljama, uslijed provođenja reformi na svim zacrtanim područjima. Cilj ovog diplomskog rada jest spoznati koliko su zemlje na globalnoj razini povezane, i kako negativno djelovanje u jednoj, ubrzo postaje negativno za veliki broj zemalja. Nadalje, cilj jest spoznati zajednička obilježja, ali i specifičnosti promatranih zemalja, te na koji način zemlje prilaze rješavanju problema i kakve su im perspektive budućeg razvoja. Kao osnovna metoda svakog znanstveno-istraživačkog rada u prikupljanju podataka i informacija korištena metoda indukcije temeljem koje se na osnovi statističkih podataka o Europskoj uniji i PI(I)GS zemljama došlo do zaključka o njihovim sličnostima i razlikama.U radu je korištenaimetoda komparacije ključnih ekonomskih pokazatelja, te njihova analiza i raščlamba, kao i sinteza svega navedenoga.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/35
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo > 339.923 Gospodarske unije. Gospodarske zajednice. Gospodarski blokovi
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 07 May 2013 11:43
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:23
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2244

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku