E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Upravljanje kvalitetom u sustavu socijalne skrbi

Lutman Poropat, Sanda (2013) Upravljanje kvalitetom u sustavu socijalne skrbi. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Jedan od strateških ciljeva za budućnost Hrvatske jest jačanje socijalne pravednosti, usmjerenost ustanova socijalne skrbi na korisnike, učinkovitost i pružanje prvoklasnih usluga. Također je vrlo važno da socijalne ustanove budu mjesta gdje će zaposlenici pronalaziti zadovoljstvo u radu, za što je potrebno promijeniti način na koji se organiziraju i pružaju usluge. Cilj uvođenja sustava kvalitete u razvoj socijalne skrbi jest unaprijediti kvalitetu socijalnih usluga i kvalitetu stručnog rada, odnosno stvoriti sustav koji u svojem središtu ima korisnike i koji je usmjeren na postizanje boljih rezultata u pružanju usluga korisnicima. Razvojni proces treba biti vođen na načelima promicanja samopouzdanja korisnika, ciljajući na one kojima je najpotrebniji, na jednakost pristupa, kvalitetu i relevantnost pružanja usluga, učinkovitost i djelotvornost te financijsku održivost. Budući da je po prvi puta osnovano Ministarstvo socijalne politike i mladih koje je samostalno, i nije pod okriljem zdravstva ili rada koje je prečesto bilo u prvom planu dok se premalo vodilo računa o socijalnom radu, velika su očekivanja struke i samih korisnika u poboljšanju samog sustava kako bi se moglo bolje i efikasnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Novi zakonodavni okvir i strateški dokumenti Ministarstva socijalne politike i mladih, o kojima će biti govora u ovom radu, predviđaju, među ostalim, reorganizaciju funkcija i poslovnih procesa ustanova socijalne skrbi, prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizaciju pri čemu je naglasak na decentraliziranom pružanju usluga u zajednici i holističkom pristupu potrebama korisnika. Ovakve strateške odrednice zahtijevaju niz promjena u organizaciji rada i radnim procesima djelatnika centara za socijalnu skrb i u ustanovama socijalne skrbi. Svrha predmetnog diplomskog rada je ukazati na važnost upravljanja kvalitetom u sustavu socijalne skrbi, a u njegovoj izradi koriste se se mnoge znanstvene metode među kojima su: povijesna metoda, metoda dokazivanja, metoda promatranja, deskriptivna metoda, metoda komparacije, metoda uzorka te statistička metoda. Svi podaci iskorišteni u radu prikupljeni su iz različitih baza podataka, literature i korištenjem internet izvora. Tema je objašnjena kroz četri glavna poglavlja, a rad započinje pregledom povijesnog razvoja sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj s ciljem njegova osnaživanja i rasta te osiguravanja kvalitetnih usluga korisnicima i omogućavanja zadovaljavanja njihovih temeljnih potreba. U sljedećem se poglavlju objašnjava proces transformacije hrvatskog sustava socijalne skrbi ka kvaliteti, kroz reformu socijalne skrbi i strategiju razvoja socijalne skrbi. Prikazuju se dionici sustava socijalne skrbi i njihove aktivnosti, važnost ljudskih potencijala, te važnost uvođenja informatičkog sustava na svim razinama radi daljnjeg napretka i efikasnosti sustava socijalne skrbi. Rad se nastavlja prikazom upravljanja kvalitetom u sustavu socijalne skrbi EU gdje se ističe važnost ulaganja u ljudsko obrazovanje, zdravstvene i socijalne dobrobiti te proces decentralizacije i deinstitucionalizacije, a zatim se kroz upravljanje kvalitetom u sustavu socijalne skrbi RH prikazuju tri različita modela uvođenja kvalitete u sustav socijalne skrbi (ISO 9001, model E-Qalin, Standardi kvalitete sustava socijalne skrbi) kao mogući načini unapređenja kvalitete. Izlaganje završava implementacijom standarda kvalitete u sustav socijalne skrbi te njihovo uvođenje i provedba na primjeru Centra za socijalnu skrb Rovinj. Nacrti standarda kvalitete socijalnih usluga pripremljeni su pod vodstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, švedske Međunarodne agencije za razvoj i suradnju, te Svjetske banke a prihvatilo ih je sadašnje Ministarstvo socijalne politike i mladih. Standardi, pokazatelji kvalitete izrađeni su nakon opsežnih konzultacija i rasprava s mnogim dionicima te nakon brojnih analiza izvješća i informacija iz najrazličitijih izvora.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/37
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 07 May 2013 11:37
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:24
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2253

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku