E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Kultura komuniciranja

Vukadinović, Iva (2010) Kultura komuniciranja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (970kB)

Sažetak

Komunikacija je ishodište organizacije i kulture. Bez komunikacije ljudi se ne bi mogli organizirati, niti bi se kultura razvila bez interakcije i komunikacije ljudi. Komunikacija je sve što radimo, bilo da govorimo, pišemo ili samo šutimo, jednostavno nije moguće ne komunicirati odnosno ne odašiljati poruke oko sebe jer samom svojom prisutnošću čovjek komunicira. Tema ovog rada odbrana je radi težnje i želje za shvaćanjem fenomena odnosno značenja komunikacije i kulture na razini organizacije. Obzirom na to da organizaciju čine ljudi, može se reći da je ona jedan živi organizam koji da bi se održao mora izvrsno funkcionirati, a to je moguće ako postoji uspješna komunikacija i razvijena kultura unutar nje, a omogućuju organizaciji postizanje zacrtanih ciljeva odnosno ostvarenje njezine svrhe - razloga zbog kojeg organizacija i postoji. Predmet ovog rada je kultura komuniciranja organizacije koja se odvija formalnim i neformalnim komunikacijskim kanalima slanjem verbalnih i neverbalnih poruka unutar organizacije, ali i izvan organizacije svim njezinim vanjskim dionicima. Cilj svake organizacije je ostvariti uspješnu komunikaciju, a jedan od preduvjeta uspješne komunikacije je razvijena organizacijska kultura. U radu se opisuje i važnost poslovne etike koja bi se trebala primjenjivati na sve aspekte poslovnog djelovanja, ona treba postati dio svrhe poduzeća. Cilj rada je objasniti pojmove komunikacije, organizacije i kulture, a njihovim objašnjenjem i povezivanjem doći do pojmova organizacijskog komuniciranja i organizacijske kulture, koji su u današnje vrijeme globalnog poslovanja od izuzetne važnosti za organizacije, jer organizacijska kultura je ono po čemu se organizacije međusobno razlikuju, a ta različitost može biti izvorom konkurentske prednosti. Ključni faktor organizacijske kulture je čovjek, odnosno članovi organizacije preko kojih se organizacijska kultura manifestira, a ključnu ulogu u kreiranju organizacijske kulture i oblikovanja ponašanja organizacijskih članova nosi vrhovni menadžment. Znanstvene metode korištene tijekom istraživanja i izrade diplomskog rada su metoda deskriptivne analize kako bi se objasnili pojedini elementi, zatim metoda sinteze za povezivanje pojedinačnih elemenata u cjelinu, te metoda klasifikacije, deskripcije i komparacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/131
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Poslovna informatika
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:07
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/227

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku