E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Planiranje u turizmu

Novak, Magdalena (2013) Planiranje u turizmu. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (231kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Turizam je važan pokretač gospodarskog razvoja naše zemlje, važan potrošač te, kao takav, ima značajan udio u strukturi BDP-a. Za razvoj turizma važno je područje, to jest prostor sa svim svojim obilježjima kao što su geografsko, kulturno, povijesno i dr. Hrvatska je tradicionalno turistički orijentirana zemlja, a turizam se smatra jednim od glavnih pokretača zaposlenosti. Pojam turizam kod nas se najčešće veže uz Jadransko more i obalu. Pri tome se ne smije zanemariti činjenica da je Hrvatska većim dijelom kontinentalna zemlja i može se reći kako ima sve pretpostavke za razvoj kontinentalnog i ruralnog turizma. Pri tome se misli na resurse kao prirodna ili antropogena dobra koja se mogu uspješno turistički valorizirati. Dobar geografski položaj, bogatstvo voda, šuma, vinograda, voćnjaka i čisti zrak, svakako, su pretpostavke za razvitak turizma. Za rad se odabire tema vezana uz planiranje u turizmu iz razloga što planiranje je važan proces pri donošenja odluka. Svatko od nas je u svom životu planirao, pa tako i poduzeća, organizacije i drugi organizacijski sustavi, jer bez planiranja poduzeće ne može opstati. Planira se kako bi se poboljšalo poslovanje, te da bi se ostvarili ciljevi u turizmu budući da turizam ima mogućnosti za ekonomski razvoj regija. Planiranje nije jednostavan proces jer budućnost je nemoguće predvidjeti. Kod planiranja u turizmu smatra se planiranje turističkih resursa, razvoja, turističke potražnje i njezine potrošnje, planiranje organizacijske strukture. Prilikom planiranja razvoja turističke ponude destinacije, potrebno je uzeti u obzir sve raspoložive resurse s ciljem održivosti turizma. U ovom radu istraživat će se funkcija planiranja, ta na praktičnom primjeru prikazati važnost ove funkcije u turizmu. Svrha ovog rada je shvaćanje važnosti planiranja u turizmu. Bit planiranja u turizmu nije samo zbog ekonomskog razvoja, već razvijanje održivog turizma na način da upravljanje prirodnim i kulturnim resursima omogućuju turističko korištenje u sadašnjosti i budućnosti. Cilj ovog završnog rada jest kroz ova poglavlja istaknuti važnost planiranja u turizmu, odnosno definirati i objasniti pojmove. Pri pisanju rada korištene su prvenstveno znanstvene činjenice preuzete iz znanstvene literature, metode komparacije i deskripcije pri čemu su korišteni različiti izvori sekundarnih podataka koji su navedeni u popisu literature na kraju rada, metoda analize informacija prikupljenih sa Internet stranica povezanih sa temom ovog završnog rada. Tema rada proteže se kroz sedam poglavlja. U prvom poglavlju, uvodu, daje se problem i predmet istraživanja, svrha i ciljevi istraživanja, navode se znanstvene metode koje se koriste u radu, te struktura rada. U drugom poglavlju, teorijski se obrađuje pojam planiranja. Daje se definicija planiranja, opisuje se svrha, proces, vrste i razloge planiranja u turizmu te razdoblje planiranja. U trećem poglavlju, navode se pristupi planiranja u turizmu, opisuju funkcije planiranja, određuju se razine u turizmu i to na međuregionalnoj/međudržavnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini planiranja, opisuju modeli planiranja. U četvrtom se poglavlju obrađuje prostorno planiranje u turizmu. Peto poglavlje sadrži održivi razvoj turizma. U šestom poglavlju daje se pregled planiranja razvoja turizma u Hrvatskoj. Posljednji dio rada je zaključak koji iznosi temeljne spoznaje do kojih se došlo pisanjem rada i istraživanjem za potrebe njegova nastanka.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2013/46
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.2 Planiranje. Programi. Planovi. Pomagala u planiranju
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 03 Jul 2013 07:46
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:44
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2295

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku