E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turizam i biološka raznolikost

Balta, Josip (2013) Turizam i biološka raznolikost. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (602kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Turizam se danas ubraja među najbrže rastuće industrije svjetskog gospodarstva i predstavlja važan izvor prihoda, posebno za zemlje u razvoju. Turizam dakle brojnim zemljama donosi ekonomske koristi poput priljeva stranog novca i zapošljavanja. No, kako mnoge od tih zemalja razvoj turizma temelje na prirodnim bogatstvima, javljaju se i negativni utjecaji na okoliš u kojem se odvija turistička djelatnost. Svrha ovog rada je objasniti međuovisnost turizma i biološke raznolikosti, brojnih utjecaja razvoja turizma na okoliš, te mogućnostima razvoja turizma na održiv način i uz najveću moguću zaštitu prirode. U prvom dijelu završnog rada definira se pojam biološka raznolikost i objašnjava njezina važnost i vrijednost kako za turizam, tako i za ljude i zajednicu općenito. Govori se o važnosti turizma za razvoj cjelokupnog gospodarstva, njegov rast na svjetskoj razini, te o posljedičnom porastu negativnih utjecaja na prirodna bogatstva. Navode se i obrazlažu brojni pozitivni učinci turizma na okolinu poput zapošljavanja i razvoja lokalne zajednice, podizanja svijesti među turistima i proglašavanja zaštićenih područja. Uz pozitivne utjecaje turizma moraju se spomenuti i oni negativni poput prekomjerne upotrebe prirodnih bogatstava, zagađenja, prenamjene zemljišta, klimatskih promjena, te pojave stranih invazivnih vrsta. Objašnjena je ekonomska vrijednost i marketinška važnost biološke raznolikosti za turizam neke destinacije, te uloga cjelokupnog turističkog sektora na zaštitu biološke raznolikosti. U drugom dijelu rada govori se o održivom turizmu i ekoturizmu. Definiraju se njihovi pojmovi i utjecaji na biološku raznolikost. Navode se smjernice po kojima vlada, lokalna zajednica i privatni sektor u turizmu zajedno moraju rješavati probleme koji nastaju porastom obujma turizma i razvijati koncept održivog razvoja turizma. Takav turizam najviše pridonosi lokalnoj zajednici. U dijelu o ekoturizmu navode se osobine ekoturista i njihov utjecaj na prirodu, te načela ekoturizma koja proklamira Europska unija. Treće poglavlje orijentirano je na zaštićena područja. Definiran je njihov pojam te važnost za razvoj turizma i zaštitu biološke raznolikosti u nekom području. Govori se o glavnim funkcijama i kategorijama zaštićenih područja u Hrvatskoj, turistički najzastupljenijim oblicima, problemima s kojima se suočavaju te koristima koje donose hrvatskom turizmu. Pojava obrazovanih, zahtjevnih turista koji žele autentično iskustvo boravka u očuvanoj prirodi dovodi do sve većeg broja turista u zaštićenim područjima. To može izazvati pozitivne ali i negativne učinke za biološku raznolikost zaštićenog područja. Kao primjer iz Hrvatske, naveden je najpopularniji i najposjećeniji nacionalni park Plitvička jezera. Zbog svojih prirodnih vrijednosti, park je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine i postao je prepoznatljiv simbol Hrvatske u cijelom svijetu. U radu su opisana prirodna obilježja parka, objašnjeno je funkcioniranje turizma u parku koje se provodi u skladu sa zaštitom glavnog fenomena zbog kojeg je park i utemeljen. Na kraju rada govori se o važnosti postojanja i kvalitetnog provođenja zakona i propisa vezanih uz zaštitu biološke raznolikosti. Navode se najvažniji zakoni Republike Hrvatske, kao i međunarodne inicijative i sporazumi poput Konvencije o biološkoj raznolikosti.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2013/52
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Kultura i turizam
Datum pohrane: 03 Jul 2013 07:48
Zadnja promjena: 15 May 2014 06:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2302

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku