E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Zaštita na radu na primjeru Zračne luke Pula

Sloković, Danijela (2013) Zaštita na radu na primjeru Zračne luke Pula. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (829kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnih operacija, dakle, to je sastavni dio svakog radnog procesa. Ostvarivanje zaštite na radu postiže se provođenjem osnovnih i posebnih pravila koja su propisana za svako radno mjesto. Ozljede na radu pojavljuju se od samih početaka organiziranog ljudskog rada, a razvojem industrije povećao se i njihov broj. Obzirom na radna sredstva koja se koriste pri nekom radu, postoje i razne vrste opasnosti koje ugrožavaju sigurnost radnika. Primjena svih sredstava kojima se ljudi na radu svakodnevno služe često je izvor ozljeda na radu i oštećenja zdravlja. Pošto je osnovni cilj društvenog i tehničkog razvoja čovjek i njegov kvalitetan život, onda je zaštita od ozljeda i oštećenja zdravlja jedan od prvorazrednih zadataka svih onih koji na bilo koji način mogu utjecati na stanje. Štetne posljedice rada, zahvaljujući znanstvenom pogledu, danas se više ne smatraju događajima koji se ne mogu predvidjeti niti njihove posljedice spriječiti. Osnovni je zadatak u provođenju zaštite na radu da se prvenstveno utječe na broj nezgoda na radu jer one za posljedicu imaju ozljedu na radu. Smanjenjem broja nezgoda smanjiti će se i broj ozljeda koje nastaju na radu. Kada se dogodi ozljeda na radu, ĉesto se zaključuje da je do nje došlo slučajno ili zbog nepatnje samog radnika. Ovakva shvaćanja nisu ispravna i predstavljaju ozbiljnu smetnju za organizirano provođenje i unapređivanje zaštite na radu. Kako bi što kvalitetnije osigurala provođenje zaštite na radu Republika Hrvatska donijela je Zakon o zaštiti na radu koji precizno utvrđuje obveze poslodavca i zaposlenika u procesu rada. Zakon usmjerava provođenje cjelokupnog sistema zaštite, dok se određena pravila reguliraju posebnim Pravilnicima koje donosi Sabor Republike Hrvatske. Prvo poglavlje uvodi u samu temu zaštite na radu te po poglavljima opisuje sadržaj ovog diplomskog rada. U drugom poglavlju diplomskog obrazloženi su osnovni pojmovi, cilj i svrha zaštite na radu te osnovna načela i pravila koja se trebaju poštovati prilikom provođenja zaštite u svim djelatnostima. Kratko su opisane i obveze i prava radnika te odgovornosti poslodavca u vezi sa zaštitom na radu kao i posljedice nepoštivanja pravilnika i Zakona o zaštiti na radu. Treće poglavlje obrađuje tematiku ekonomičnosti ulaganja u zaštitu na radu polazeći od smanjenja troškova za poslodavca te očuvanja čovjekova zdravlja kao krajnjeg rezultata ulaganja u zaštitu na radu, dok se u četvrtom poglavlju pojašnjava uska povezanost zaštite na radu sa sustavom kvalitete proizvoda i usluga i to prema ISO standardima. Zbog velikog broj teško ozlijeđenih i poginulih radnika kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, Europska agencija za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu pokrenula je kampanju pod nazivom Zdrava radna mjesta koja je imala za cilj u periodu 2007. - 2012. godine smanjiti broj nezgoda na radu za jednu čevrtinu. Više o projektu u kojem je sudjelovala i Hrvatska u poglavlju pet. Nadalje se opširnije govori o organizaciji Zaštite na radu u Republici Hrvatskoj počevši od Nacionalnog programa donešenog 2008. godine kojim se definira politika provođenja zaštite na radu, na koji obvezuje Međunarodna organizacija rada i kojim se Hrvatska počinje prilagođavati zahtjevima i standardima Europske Unije. Ovdje će se prikazati i detaljnija analiza ozljeda na radu za Republiku Hrvatsku za godinu 2011. Pojam pretpristupnih fondova Europske Unije postao je dio hrvatske svakodnevnice. Tako se i jedan dio njih usmjerio prema organizaciji što kvalitetnije zaštite na radu i veće sigurnosti radnika u Hrvatskoj kako bi u što većoj mjeri zadovoljili standarde Europske Unije kojoj već godinama kucamo na vrata. Pomoć Hrvatskoj za poduzimanje ovih mjera na području zaštite na radu pruža se kroz projekt u okviru programa IPA 2007 za Hrvatsku poznat pod nazivom "Zaštita na radu i zaštita zdravlja". Za kraj, osnovne informacije o Zračnoj luci Pula, organizacija i provedba zaštite na radu te utvrđivanje činjeničnog stanja u kolektivu Zračne luke Pula nastalog proučavanjem postojeće i dostupne dokumentacije. Cilj je ovog diplomskog rada analizirati način primjene i propise zaštite na radu u Europskoj Uniji, u Republici Hrvatskoj i Zračnoj Luci Pula te utvrditi njezin značaj kako za poslodavca tako i za radnike. Prilikom izrade diplomskog rada korištene su metodologija istraživanja zaštite na radu, metode ispitivanja i prikupljanja izvještaja i podataka za utvrđivanje činjeničnog stanja u kolektivu Zračne luke Pula, metoda zapažanja, dok je izvor istraživanja područje prakse zaštite na radu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2013/57
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada. > 331.4 Radna sredina. Uređenje radnog prostora. Sigurnost na radu. Higijena na radu. Nesreće na radu
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 03 Jul 2013 07:44
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:43
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2307

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku