E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

EU fondovi u Hrvatskoj

Deranja, Bojana (2013) EU fondovi u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (622kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Diplomski rad "EU fondovi u Hrvatskoj" podijeljen je na trinaest dijelova. U uvodnom dijelu prikazane su teme koje su se obradile po poglavljima, te sve što se koristilo i priložilo za razradu teksta. Navedene su i metode koje su se koristile za izradu ovog rada. U drugom dijelu prikazani su EU fondovi, njihova svrha, upravljanje i vrste projekta koji se financiraju EU fondovima. U trećem dijelu prikazani su EU programi i njihova podjela na programe trećih zemalja, programe zemlja kandidatkinja i programe zemlja članica. Od četvrtog dijela prikazuju se pojedini EU programi,pa je tako u četvrtom dijelu prikazan EU program CARDS, njegovi prioritetni sektori, ciljevi, nacionalna i regionalna komponenta te način provedbe. U petom dijelu prikazan je program PHARE zajedno s njegovim ciljevima, prioritetima te načinom provedbe. Šesti dio odnosi se na program ISPA, njegove karakteristike i prioritete. Sedmi dio obuhvaća SAPARD i njegove mjere. U osmom dijelu prikazan je program IPA i njegovih pet komponenti. Deveti dio odnosi se na Programe Zajednice, koji uključuje raščlambu na ostale programe. U desetom dijelu imamo instrumente kohezijske, poljoprivredne i ribarske politike. U jedanaestom dijelu objašnjeni su strukturni fondovi i kohezijski fond. U dvanaestom dijelu prikazano je par EU projekata u Istri, a u posljednjem trinaestom dijelu prikazana su zaključna razmatranja koja se odnose na cjelokupnu analizu rada. Osim tekstualnog dijela, diplomski rad sadrži tablice, grafikone kao i stručnu literaturu te Internet stranice. Cilj ovog diplomskog rada je ponajprije upoznati se s općim terminima EU fondova, Eu programima koji bi trebali omogućit financijsku podršku Republici Hrvatskoj. Hrvatska je kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, te bi trebala postati članica 1. srpnja 2013. godine. U skladu s tim trebalo bi što bolje iskoristiti fondove koji se otvaraju zemljama kandidatkinjama. Ulazak Hrvatske u EU znači prihvaćanje europskih vrijednosti, ali i dobivanje određenih prava. Hrvatskoj danas nisu dostupni svi fondovi. To će biti tek kad Hrvatska postane članicom EU. Međutim u Hrvatskoj su danas dostupni značajni fondovi, posebno CARDS, ISPA, PHARE, SAPARD te IPA. Tema "EU fondovi u Hrvatskoj" odabrana je s obzirom da se Hrvatska nalazi pred vratima Europske unije, pa je ova tema dosta aktualna i zastupljena u medijima. Za izradu ovog diplomskog rada korištene su sljedeće metode: induktivna i deduktivna, metoda analize te statistička metoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/61
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 03 Jul 2013 07:45
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:42
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2311

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku