E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razlike u plaćama u svijetu

Matić, Loredana (2013) Razlike u plaćama u svijetu. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Plaće su nesumnjivo jedan od najvažnijih uvjeta rada i zapošljavanja na razini poduzeća. Za poslodavca predstavljaju trošak, ali su radniku glavni izvor prihoda, te bi mu plaća trebala pokriti sve egzistencijalne potrebe i pružiti osjećaj zadovoljstva poslom koji obavlja. Plaće mogu biti potencijalni izvor sukoba, te su na taj način postale glavni fokus kolektivnog pregovaranja u cijelom svijetu. U isto vrijeme, plaća može predstavljati značajan izvor diskriminacije i uskraćivanja ukoliko se zaposlenicima ne isplati očekivana svota novca proporcionalna njihovom radu, trudu, zalaganju i vremenu provedenom na radnom mjestu. S gospodarskog aspekta, plaće predstavljaju važan dio troškova rada i bitna su varijabla za poduzeća i njihovu konkurentnost koju treba analizirati, takoder s obzirom na njihove interakcije s drugim ključnim ekonomskim varijablama, kao što su zapošljavanje, produktivnosti i investicije. Svi navedeni čimbenici dovode do toga da Vlade država, zajedno sa poslodavcima i radničkim predstavnicima preispitaju svoje politike plaća i poduzmu ključne reforme u ovom području, te razmotre nove pristupe koje će im pomoći da promatraju plaću kao instrument zadovoljenja zaposlenika, ekonomskih reformi i mjera kojim bi se dovelo do gospodarskog rasta i jačanja konkurentnosti regija i država. Plaće se mogu iskazati nominalno i realno. Nominalna plaća je plaća koju zaposlenik dobije za svoj rad, dok realna plaća pokazuje koliko je moguće dobara i usluga kupiti za iznos te plaće. Tema plaća nesumnjivo je podjednako važna gotovo svim sudionicima određenog društva. Za što su ljudi plaćeni, da li su plaće jednake svim zaposlenicima na istim poslovima, kako se plaće mjenjaju protekom vremena, sve su to aspekti koji očituju njezinu važnost. Razlike u plaćama i zaradama su jasne i postoje na globalnoj razini, no ta razlika u plaćama i zaradama izražena i na regionalnoj razini, pa i lokalnoj. Italija, na primjer, ima najveću regionalnu diferencijaciju nezaposlenosti u EU-u, ali i jednu od najnižih regionalnih razlika u plaćama. Razlog niske regionalne razlike u plaćama kod države Italije može se objasniti koordiniranim centraliziranim pregovaranjem o plaćama kod kojeg je posljedica relativno niska nejednakost u plaćama za različite vještine, industrije i populacijske skupine, ali zato nastaje veliki jaz u visini nezaposlenosti medu regijama. Plaće se razlikuju u pojedinim poslovima, kao što se i razlikuju pojedinci koji obavljaju određene poslove, njihove kompetencije, stupanj naobrazbe, radno iskustvo pa i odgoj. Vidljiv je rast relativnih plaća u korist kvalificiranih zaposlenika. Zašto je tome tako može se objasniti u stalnom porastu potražnje za kvalificiranim radnicima, što je posljedično utjecaj dva čimbenika. Prvi se odnosi na globalizaciju zbog koje su nekvalificirani radnici izloženi sve većem medunarodnom natjecanju. Prilog tome ide i teza slavnog Freemana (1995) "Da li su vaše plaće formirane u Pekingu?" Drugi glavni čimbenik jesu tehnološke promjene koje idu u korist kvalificiranim radnicima, primjer ICT tehnologija. U današnjem globaliziranom svijetu i tržištu stvaraju se potpuno novi oblici postizanja konkurentnosti i kompetitivnosti. Ti utjecaji stvaraju krucijalne razlike u životnim standardima u svijetu, koji za posljedicu imaju i razliku u plaćama medu zaposlenima. Cilj ovog rada jeste objasniti načine definiranja plaća, obračuna te strukture plaća, te temeljem empirijskih podataka potkrijepiti tezu naslova rada o postojanju značajnih razlika u plaćama. Rad je podijeljen u teorijski i empirijski dio, koji će potkrijepiti početnu hipotezu o razlikama u plaćama u svijetu. Prvi, teorijski dio odnosit će se na samo određivanje nadnica u različitim tržištima rada. Nakon toga slijede načini individualnog definiranja plaća, koje može biti i od pomoći poslodavcima prilikom poteškoća u procjeni posla te pronalaženju najučinkovitijih metoda. U šestom poglavlju teorijski ce se objasniti zbog čega dolazi do razlika u plaćama. Empirijski dio diplomskog rada obuhvaća Hrvatsku, Europsku Uniju te SAD, te će se nastojati koncizno predstaviti razlika u plaćama temeljem općenite analize plaća njihovih teritorija, razlika u minimalnim plaćama te razlikom u plaćama u državnim poduzećima u odnosu na privatna firme. Kroz sam empirijski dio ostvarit će se temeljem navedenih podatka i komparacija sa Hrvatskom.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2013/68
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada. > 331.2 Plaće. Nadnice. Honorari. Plaćanje
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:16
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2318

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku