E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Osjetljivost komercijalnih vrsta školjkaša na prisutnost pesticida u morskoj vodi

Ribarić, Luka (2013) Osjetljivost komercijalnih vrsta školjkaša na prisutnost pesticida u morskoj vodi. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U ovom radu mjerena je bazalna aktivnost i osjetljivost enzima acetilkolinesteraze (AChE) na djelovanje organofosfornog insekticida triklorfona kod dviju komercijalno značajnih vrsta školjkaša, kunjke Arca noae i brbavice Venus verrucosa, uobičajenih vrsti uz istočnu jadransku obalu. Školjkaši su izlagani insekticidu in vivo, u trajanju od 24 sata, nakon čega je izolirano tkivo škrga u kojem je mjerena specifična aktivnost AChE. Eksperiment je proveden i na dagnji Mytilus galloprovincialis, radi usporedbe rezultata, obzirom da je to općeprihvaćena bioindikatorska vrsta u monitoringu izloženosti onečišćivalima. Rezultati eksperimenta pokazali su da je najviša bazalna aktivnost AChE prisutna u škrgama vrste M. galloprovincialis, nešto niža kod vrste A. noae a najniža kod vrste V. verrucosa. Bazalna aktivnost AChE kod vrste V. verrucosa značajno je niža (p<0.05) u odnosu na M. galloprovincialis. In vivo izlaganje triklorfon-u rezultiralo je značajnom inhibicijom AChE (p<0.05) kod sve tri vrste i to već pri najnižim koncentracijama kojima su organizmi izlagani, a postotak inhibicije rastao je s povećanjem koncentracije triklorfona. Osjetljivost V. verrucosa bila je mnogo manja u odnosu na A. noae i M. galloprovincialis, koje su pokazale sličnu razinu osjetljivosti i procjenjene vrijednosti EC50. Rezultati ukazuju na manju ugroženost V. verrucosa u slučaju zagađenja organofosfornim pesticidima, od A. noae. Također, ukazuju na mogućnost primjene nove bioindikatorske vrste A. noae u monitoringu onečišćenja organofosfornim pesticidima, te da je vrsta V. verrucosa manje pogodna za primjenu u iste svrhe.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/69
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Znanost o moru
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:16
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:46
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2319

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku