E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turoperatori specijalisti i analiza utjecaja na turistička kretanja

Knežević, Melania (2010) Turoperatori specijalisti i analiza utjecaja na turistička kretanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Danas je pojam turizma kao i pojave direktno ili indirektno vezano uz isti jako aktualan i značajan. Smatra se da je turizam općenito karakterističan za naše, suvremeno doba iako se putnici i putovanja spominju još u doba prije nove ere kada su se putovanja prvotno javljala zbog trgovine, stjecanja novih znanja i iskustava do zadovoljenja kulturnih potreba. Slično današnjim putovanjima koji se javljaju najviše zbog odmora, razonode, općenito nekog zadovoljstva prvi put su zapisana u antičko doba i razvijala su se, više-manje, istim tokom do XIX stoljeća kada se otvaraju i prve putničke agencije. Tada je zbog velikog napretka u proizvodnji, novim pronalascima, razvitka prometa i povećanja materijalnih mogućnosti stanovništva došlo i do novih želja i potreba koji izlaze iz okvira svakodnevnice te se tako i pojavio prvi oblik turističkog putovanja. I od tada pa do današnjih dana pokazuje napredak kao ni jedna druga „industrija“ dosad. Dakle, turizam se prema AIEST-u definira kao „skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s tim boravkom nije povezana nikakva gospodarska djelatnost“. Turizam se ubraja u aktivnosti temeljene na slobodnom vremenu. Budući da se današnji svijet ubrzano razvija i turističko poslovanje uhvaćeno je u taj vrtlog. Cilj i svrha ovog rada je ukazati na to da je upravo takav nagli razvoj pridonio formiranju posebnih „oblika“ posrednika, gospodarskih objekata, koje će određenom segmentu potrošača ponuditi najbolji mogući način provođenja njihovog slobodnog vremena i da oni u posljednje vrijeme imaju najveći utjecaj na turistička kretanja. Turoperatori specijalisti su danas vodeći organizatori posebnih turističkih aranžmana i samim tim zapravo određuju današnje hit destinacije. Polazna hipoteza ovog rada je da turoperatori specijalisti danas vladaju turističkim tržištem i da se sve više turista odlučuje na kupnju njihovih aranžmana. Turoperatori specijalisti zbog usmjeravanja svog poslovanja na pojedine segmente potencijalnih gostiju vrše pozitivne učinke na turistička kretanja, odnosno aranžmanima turoperatora specijalista se produžava sezona, zakupljuje se veći broj turističkih kapaciteta i time nudi širi izbor za potencijalne goste. Većom ponudom omogućava se turistima pronalaženje posebnih aranžmana u za njih najpovoljnije vrijeme i na način njima najdostupniji. Struktura turističke potražnje se diferencira zbog velikog iskustva turista i zbog sve veće informiranosti. Prijašnji motivi zbog kojih su ljudi putovali su bili sunce i more a danas se sve više okreću kulturnim i prirodnim znamenitostima te novim vidovima provoñenja odmora kao safari ili pustolovna putovanja. Novi oblici putovanja promiču i nove turističke destinacije koje ranije nisu primale dovoljan broj turista, manje razvijene zemlje na koje se želi skrenuti pažnja i koje bi se od prihoda u turizmu mogle razviti. Specijalisti su upravo svojom dinamičnom ponudom uspjeli zadovoljiti specifične potrebe i zahtjeve modernog turista. Rad je koncipiran u pet dijelova. Prvi dio, kroz značaj razvoja posredništva u turizmu, objašnjava zašto je uopće do formiranja turoperatora došlo te definira pojam i vrste turoperatora na današnjem turističkom tržištu. O turoperatorima specijalistima posebno će biti govora u drugom poglavlju kroz njihove najvažnije značajke i vrste formirane na tržištu. Ovo poglavlje daje osvrt na dosadašnja istraživanja vođena u tom području. Treće je poglavlje najviše razrañeno jer se predstavlja devet najuspješnijih turoperatora specijalista današnjice. Upoznat ćemo ih kroz njihovu povijest te početke rada do današnjih razmjera kada su počeli osvajati turističko tržište. Hipoteza se dokazuje u četvrtom poglavlju. Usporedbom turoperatora specijalista iz trećeg poglavlja pokazuje se utjecaj na emitivna i receptivna tržišta, na promjenu ponašanja turista, na značenje kvalitete usluge i educiranosti kadrova kao baze za uspjeh. Posljednji dio je zaključak rada. Analizom podataka o turoperatorima specijalistima došlo se do utjecaja koje imaju na svjetsko turističko tržište. Iz tih utjecaja mogu se dati predviñanja o budućim kretanjima na turističkom tržištu i u poslovanju turoperatora specijalista. Turoperatori specijalisti nikako ne mogu izgurati generaliste sa turističkog tržišta već su svojevrsna dopuna njihovoj ponudi za klijente sa specifičnim zahtjevima. Budućnost turoperatora specijalista je u sve većem udjelu na tržištu zbog kvalitete usluga i prepoznatljivosti turističkog proizvoda.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/136
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:07
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/232

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku