E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poticanje razvoj održivog turizma u Hrvatskoj

Doz , Valentina (2013) Poticanje razvoj održivog turizma u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Turizam je u Hrvatskoj zasigurno jedna od najznačajnijih gospodarskih grana. Turističko tržište u svijetu postaje izrazito dinamično i konkurentno i sve zahtjevnije, pa i Hrvatska te procese mora pratiti i prilagođavati im se ako i dalje želi održavati i dalje razvijati svoj imidž privlačnog turističkog odredišta. Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u svijetu, te vjerojatno jedina djelatnost koja povezuje narode i zemlje bez ikakvih predrasuda. To je jedan od glavnih razloga koji turizmu omogućuje sve brži razvitak, te postaje sve suvremenija djelatnost kojom se čovjek bavi. Pravilno pozicioniranje na dinamičnom i konkurentnom turističkom tržištu uvjetovano je praćenjem suvremenih trendova kroz koje se identificiraju kretanja potražnje, nove tržišne prilike, područja mogućih ulaganja i infrastrukturne potrebe. Turizam kao djelatnost obećava mnogo za cjelokupno gospodarstvo. Čovjek sve više ulaže svoj trud kako bi poboljšao kako i ponudu tako i potražnju u tom sektoru. Ponuda je sve suvremenija te svatko tko poželi nešto vidjeti, naučiti, rekreirati se ili se samo dobro odmoriti nailazi na široku paletu ponude. Turizam je nekada bio samo za odabrani sloj društva, a danas i u budućnosti pružiti će mnogo i prosječnom čovjeku. Svrha ovog rada je ukazati na važnost turizma za hrvatsko gospodarstvo i prikazati važnost održivog razvoja i on mora postati jedan od osnovnih pokretača razvoja u svim dijelovima zemlje kako bi u potpunosti iskoristili naš potencijal. U trećem poglavlju je prikazan povijesni razvoj turizma sa naglaskom na hrvatski turizam, od samog početka pa do danas. Četvrto poglavlje odnosi se na važnost turizma za nacionalno gospodarstvo i ekonomske učinke turizma, kroz analizu ekonomskih koristi i troškova razvoja turizma, te turističku potrošnju. U petom poglavlju obrazložen je pojam održivog turizma i načela na kojima se temelji, te politika održivog razvoja. Šesto poglavlje odnosi se na poticanje razvoja održivog turizma u Hrvatskoj kroz društvenu, ekološku i ekonomsku održivost. Prikazani su i primjeri dobre prakse u Hrvatskoj u promicanju i razvoju održivog turizma. U sedmom i zadnjem poglavlju dane su smjernice za budući razvoj hrvatskog turizma poštujući načelo održivog razvoja. Održivi razvoj je promjena strukture globalne proizvodnje i potrošnje bez narušavanja eko sustava. Manifestira se u ekološkoj, kulturnoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj domeni. Održivost je globalni problem koji ne zahvaća samo pojedinu zemlju ili kontinent, već cijeli Svijet. Održivost se mora temeljiti na zadovoljenju potreba sadašnjih, ali i budućih generacija, te stoga razvoj turizma mora biti pokretač žaštite turističkih resursa, budući da su resursi temelj njegova razvoja. Čitavo područje Hrvatske posjeduje iznimno raznolik i očuvan prirodni i kulturni turistički potencijal, što je dragocjena ostavština koju se mora očuvati i zaštititi kako bi u dugom roku pridonosila razvoju turizma. Rad je podijeljen u osam cjelina. Nakon uvodnog dijela u kojem su objašnjeni predmet i cilj rada, drugo poglavlje se odnosi na pojmovno određenje i značajke turizma u kojemu su dane definicije turizma i turista i prikazani inicijalni poticaji razvoju turizma i motivi turističkih putovanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2013/71
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:15
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2321

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku