E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Poduzetničko okruženje i njegov utjecaj na poslovanje Ribarske zadruge Lanterna

Radeka, Tanja (2013) Poduzetničko okruženje i njegov utjecaj na poslovanje Ribarske zadruge Lanterna. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (522kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Današnje poduzeće ima karakteristike otvorenoga dinamičkog sustava što znači da je podložno utjecajima iz okoline s kojom je u stalnoj interakciji. Okolina označava ukupnost činitelja koji utječu na poslovanje poduzeća, a koje management mora uvažavati prilikom donošenja odluka. Poduzetničko okruženje može se definirati kao ukupnost činitelja koji svojim aktivnostima djeluju na poslovanje poduzeća. Okruženje neprekidno stvara nove prilike i nove opasnosti za poduzeće. Iz toga proizlazi potreba neprekidnog motrenja okoline kako bi se na vrijeme uočile tekuće i potencijalne prilike i prijetnje, te pripremili adekvatni odgovori. Okolina se dijeli na eksternu i internu okolinu poduzeća. Poduzeće je otvoren sistem koji se nalazi u stalnoj interakciji s različitim dimenzijama okoline poduzeća. Okolina utječe na poduzeće preko dinamičkih promjena. Odgovor poduzeća na svoju okolinu može se riješiti izborom potencijalnih opcija reagiranja na utjecaj iz okoline. Analiza okruženja služi za razradu strategije poduzeća. Svrha analize okruženja je ocjena okruženja koja treba poslužiti managementu pa brzo reagiranje pri tom povećavajući izgled za uspjeh poduzeća. Osim teoretskog, rad se promatra i s praktičnog aspekta gdje je prikazano ribarstvo u Hrvatskoj i EU. Ribarstvo je tradicionalno najvažnija djelatnost hrvatskog priobalja i otoka, koju odlikuje dugogodišnja povijest i čitav niz iznimnih dostignuća. Hrvatska ulaže u razvoj ribarstva te proizvodi ribarstva postaju proizvodi budućnosti. Postoje udruživanja proizvoñača s ciljem pružanja najboljih uvjeta poslovanja, olakšavanja izlaska na nova tržišta i povezivanje s ostalim sadašnjim i potencijalnim proizvoñačima na tržištu. Hrvatska se uskladila sa zajedničkom ribarstvenom politikom EU s ciljem osiguranja dugoročno održivog iskorištavanja živih bogatstva mora uzimajući u obzir rastuću potrebu tržišta. Nastoji se očuvati obalne i otočne zajednice ovisne o ribarstvu kao i zaposlenje u cijelom sektoru. Ribarska zadruga Lanterna osnovana je 26.03.2005. godine, a osnivačkoj skupštini pristupila su 123 ribara s područja južne Istre. Temeljni interes bio je i ostao objedinjavanje proizvoda ribarstva članova zadruge (primarnih proizvoñača) s ciljem kvalitetnijeg pozicioniranja na prodajnom tržištu. Od trenutka svog osnivanja RZ Lanterna je ostvarila brojne ciljeve i izrasla u najuspješniju ribarsku zadrugu u Hrvatskoj, te danas djeluje kao zaokružena tehničko-tehnološka cjelina. Kontinuirano ulaže u dodatno proširenje već širokog asortimana proizvoda, no ono što je najvažnije, prelazak s tržišta sirovina na tržište poluproizvoda i gotovih proizvoda a sve u cilju jačanja konkurentnosti i stvaranja dodane vrijednosti za svoje i proizvode dobavljača Zadruge. Uvjetovano brojnim zadatostima u periodu osnivanja do danas, Lanterna je sustavno povećala svoje ukupne kapacitete te je danas jedna od vodećih zadruga u RH sa statusom pilot projekta organizacije proizvođača za ribarstvo RH dodijeljen od Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/76
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 63 Poljoprivreda i srodne znanosti i tehnike. Šumarstvo. Poljodjeljstvo. Iskorištavanje životinjskog svijeta. > 639 Lov. Ribolov. Ribogojstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:14
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:51
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2329

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku