E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Značaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za politiku zapošljavanja i socijalnu politiku

Škuflić, Ivana (2013) Značaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju za politiku zapošljavanja i socijalnu politiku. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Proces globalizacije sa sobom donosi brojne pozitivne aspekte, no isto tako ne smijemo zanemariti i onu negativu stranu samog procesa. Svi smo svjedoci mnogobrojnih promjena, ali i izazova na koje treba reagirati samom prilagodbom industrijske digitalnoj eri. Pružaju se mogućnosti boljeg i kvalitetnijeg života. Samim širenjem globalne ekonomije važno je zamjetiti da tim istim rastom istovremeno dolazi do većeg broja globalne radne snage, koje predstavljaju veliki proizvodni potencijal. No, problem proizlazi ukoliko nema mogućnosti zaposlenja za tu radnu snagu. Tada ono postaje izvor socijalne i ekonomske nestabilnosti, kako pojedine zemlje tako i svjetskog gospodarstva u cjelini. Upravo zbog toga svaka pojedina zemlja nastoji riješiti taj problem i pokušava postignuti ravnotežu na tržištu rada. Svakako, jedan od načina je utjecaj putem politike zapošljavanja i socijalne politike, budući da sam problem zapošljavanja zapravo i predstavlja socijalni problem svake zemlje. Hrvatskoj ubrzo prethodi ulazak u Europsku uniju. Hrvatska je uspostavila odnose s Europskom unijom još 1992. godine, na dan kada je većina preostalih zemalja članica priznala Hrvatsku kao neovisnu državu. Od tada pa do 01.07.2013., datuma ulaska u članstvo Europske unije koji je predložila Komisija te koji stoji u Ugovoru o pristupanju, traje proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Zaista težak i dugotrajan proces pristupanja. Jedan od glavnih ciljeva vanjske politike Republike Hrvatske je ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Pozitivni stavovi građana Hrvatske prema Europskoj uniji su u porastu, dok neki negativni stavovi opadaju. Činjenica je da Hrvatsku ulaskom u Uniju očekuju brojne prednosti, ali i izazovi na koje će morati reagirati. Brojna su istraživanja provedena sa ciljem definiranja značaja ulaska RH u EU za različite segmente, odnosno politike. Potaknuta gorućim problemom današnjice, a pritom misleći ponajprije na rast nezaposlenosti kako u Hrvatskoj tako i u EU, cilj ovog rada bio je utvrditi značaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, kako za politiku zapošljavanja tako i za socijalnu politiku Hrvatske. Rad je podjeljen u šest osnovnih poglavlja, započinje uvodom a završava zaključkom, odnosno zaključnim razmatranjima na temelju ustanovljenog istraživanja. U radu je korišteno nekoliko metoda istraživanja i to ponajprije induktivna i deduktivna metoda, temeljem kojih su se na osnovi statističke metode donijeli zaključci. Također, kako bi ustanovili značaj ulaska RH u EU bilo je potrebno usporediti trenutne politike Hrvatske i EU, tako da je korištena i komparativna metoda. Nakon uvoda, drugim se poglavljem najprije željela utvrditi osnovna tematika ovoga rada tako što je definirana uloga politike zapošljavanja i socijalne politike za cjelokupno gospodarstvo. Nakon toga, trećim poglavljem konkretnije se definira politika zapošljavanja i socijalna politika EU-a sa naglaskom na ciljeve, sam postupak razvoja politika, Europsku strategiju zapošljavanja i današnju stategiju Europa 2020, financijsku podršku provođenja ovih politika čime se naglaša prvenstveno Eurospki socijalni fond. Također, ovim poglavljem detaljnije su analizirane i različite institucije koje su zadužene za provođenje ovih politika. Kako bi došli do konkretnog zaključka ovog rada, bilo je potrebno analizirati i politiku zapošljavanja kao i socijalnu politiku Hrvatske. Upravo je četvrtim poglavljem detaljnije prikazana situacija u Hrvatskoj s obzirom na ovu tematiku. Kao što je u trećem poglavlju prikazan razvoj ovih politika kroz razdoblja za EU, tako se u četvrtom poglavlju analizirala situacija u Hrvatskoj. Već je u četvrtom poglavlju započeta komparacija sa ustanovljenim u trećem poglavlju, odnosno komparacija Hrvatske sa EU u ovim analiziranim područjima. U tom četvrtom poglavlju prikazana je komparativna analiza socijalne politike EU i Hrvatske. Peto poglavlje, prije samog zaključka, komparacija je trećeg i četvrtog poglavlja. Tim se poglavljem nastojao dati zaključak značaja ulaska Republike Hrvatske u EU kako za politiku zapošljavanja tako i za socijalnu politiku i to kroz statističke pokazatelje nezaposlenosti, mobilnosti te analiziranjem same slobode kretanja radnika. Rad završava zaključnim razmatranjima. Zbog vrlo teške situacije Hrvatske u ovim područjima, nije teško pretpostaviti značaj ulaska u Europsku Uniju. No, situacija u EU-u trenutno nije na zavidnom nivou, tako da se ovim radom nastojalo utvrditi pretpostavljano. Činjenica je da Hrvatska ulazi u EU 01.07.2013. i promjene se očekuju kako u ovim područjima, tako i u svim ostalim segmentima.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/78
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo > 339.923 Gospodarske unije. Gospodarske zajednice. Gospodarski blokovi
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:14
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2331

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku