E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Značaj gastro manifestacija u turističkoj promidžbi Istre

Laginja, Kristina (2013) Značaj gastro manifestacija u turističkoj promidžbi Istre. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Trendovi u turizmu se neprestano mijenjaju, za moderni turizam sunce i more definitivno više nisu dovoljni. Iako je masovni turizam i dalje dominantan oblik turizma u svijetu, posljednjih godina sve više se javljaju novi potrošaĉki trendovi u turizmu koji su uzrokovani globalizacijom, terorizmom, primjenom novih tehnologija, politiĉkim promjenama, gospodarskim integracijama, zabrinutošću zbog okoliša i mnogim drugim događanjima. Svrha i cilj ovog rada je ukazati na to da turisti znaju što žele, gdje žele putovati i kako otputovati, obzirom na mogućnosti koje im pruža danas dostupna tehnologija. Porastom životnog standarda, turisti imaju više novca, a manje slobodnog vremena, zbog čega postaju sve popularnija kraća putovanja. Također raste i potražnja za ekološki ĉistim područjima, ljudi se više brinu za vlastito zdravlje i osobnu sigurnost, žele upoznati zemlju koju posjećuju na izvoran naĉin pa tako i putem gastro turizma. Gastro turizam se smatra vrlo povezan s ukupnom slikom pozicioniranja određene destinacije ili regije na turističkom tržištu, pa je za maksimiziranje koristi od lokalne kuhinje potrebna dobra suradnja svih subjekata uključenih u turističku industriju od gospodarskih grana pa sve do javnih i privatnih sudionika u turizmu. Svi spomenuti sudionici zajedničkom sinergijom okupljeni oko vizije razvoja gastro turizma kao bitne grane u turističkoj ponudi moraju uložiti daljnje napore u ostvarenje strateških ciljeva te djelovati na uklanjanje prepreka koje usporavaju i koče daljnji razvoj ovog važnog segmenta u turizmu. Temeljna hipoteza ovog rada nastoji utvrditi možemo li osmišljavanjem turizma događaja, odnosno, u ovom slučaju gastro manifestacija doprinijeti većem broju posjetitelja, produljenju turističke sezone i jačoj promociji određene destinacije na turističkom tržištu. Rad je podijeljen u šest poglavlja. Nakon uvoda u drugom poglavlju prikazan je povijesni razvoj turizma, hrvatski turizam kroz povijest, pojam turizma i turista, važnost tipologije ponašanja turista te turističke potrebe i motiva turističkih kretanja. U trećem poglavlju govori se općenito o pojmu i tipologiji turizma događaja, te vrstama turističkih događaja. U ĉetvrtom poglavlju istaknuta je gastronomija u turizmu, gastronomija u Hrvatskoj koja kroz regije nudi toliko različitosti a osvrnuti ćemo se posebno na Istarsku regiju, njezinu tradiciju, autohtone i lokalne proizvode koji bi trebali biti okosnica turističke ponude regije i biti dio uspomene svakog posjetitelja i njegov razlog povratka. U petom poglavlju istaknut je znaĉaj gastro manifestacija i prikaz najznaĉajnijih gastro manifestacija u Hrvatskoj. Gastro manifestacije u Istri tema su šestog poglavlja ovog rada jer Istra obiluje velikim brojem gastro manifestacija i vodeća je u Hrvatskoj po promociji svojih autohtonih i lokalnih proizvoda. Posljednji dio rada je zaključak, u kojem su iznesene sve važnije činjenice, do kojih se došlo pisanjem ovog rada i istraživanjem za potrebe istoga. Pri istraživanju i formuliranju rezultata istraživanja u ovom radu odgovarajućim kombinacijama korištene su ove znanstvene metode: metoda analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, metoda klasifikacije, komparativna, deskriptivna, te metoda kompilacije. Korištena je odgovarajuća stručna literatura iz podruĉja Ekonomije i turizma, znanstveni i specijalizirani ĉasopisi te različiti internet izvori.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/79
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:14
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 10:52
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2332

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku