E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Uloga smjernica ekonomske i fiskalne politike u Republici Hrvatskoj

Krvopić, Marko (2013) Uloga smjernica ekonomske i fiskalne politike u Republici Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (347kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Odabir teme diplomskoga rada "Uloga smjernica ekonomske i fiskalne politike u Republici Hrvatskoj" zanimljiva je s obzirom na specifičnu situaciju u kojoj se našlo hrvatsko gospodarstvo uslijed krize koja je zahvatila svjetsko gospodarstvo. Interesantno je bilo vidjeti na kako se Hrvatska pripremila na ekonomsku krizu te što je poduzela kako bi smanjila negativne efekte krize. Diplomski rad ima kao glavnu svrhu upoznavanja s određenim područjima koja obuhvaćaju Smjernice ekonomske i fiskalne politike te njihovim utjecajem na cjelokupnu ekonomsko-gospodarsku situaciju u zemlji. Ciljevi diplomskog rada su: 1) pokazati kako Smjernice ekonomske i fiskalne politike doprinose razvoju gospodarstva u Hrvatskoj te jesu li predviđeni ciljevi zadani u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike uspjeli ostvariti unatoč krizi koja je potresla Hrvatsku, te 2) usporediti u promatranome razdoblju ostvarene rezultate s projekcijama koje je Vlada postavila usvajajući Smjernice za neko razdoblje. U poglavlju o ekonomskoj i fiskalnoj politici, nastojat ćemo prikazati nositelje ekonomske politike, ciljeve koje ekonomska politika nastoji ostvariti te ćemo klasificirati sredstva, odnosno instrumente kojima se ekonomska politika služi kako bi ostvarila svoje zadane ciljeve. Kao jednim od sredstava u ostvarivanju svojih ciljeva ekonomska politika služi se instrumentom javnih financija odnosno fiskalne politike. Što je fiskalna politika, čime se bavi i kako utječe na ostvarivanje ciljeva ekonomske politike objasnit ćemo u poglavlju o ekonomskoj i fiskalnoj politici. Nakon upoznavanja s pojmovima ekonomske i fiskalne politike te njihovim međusobnim odnosnom i utjecajem, analizirat ćemo strukturu javnog financiranja u Hrvatskoj. Proučit ćemo funkcionalnu strukturu fiskalnog sustava u Hrvatskoj te se upoznati s njezina tri segmenta: državnim proračunom, proračunom lokalne uprave i samouprave te proračunom izvanproračunskih fondova. Nakon što opišemo svaki od segmenata, objasnit cemo ukratko proces, koji valjaju proći kako bi u konačnici dobili konsolidirani proračun opće države, kroz koji vidimo točno koliki su bili prihodi i rashodi te jesmo li u konačnici više trošili nego što su nam dopuštale naše mogućnosti. U sljedećem poglavlju, nakon upoznavanja sa pojmovima državnog proračuna, proračuna lokalne uprave i samouprave, izvanproračunskim fondovima te s konsolidiranim proračunom opće države, pojasnit cemo pojam proračunskog procesa, kroz koje faze prolazi te koji su njegovi glavni nositelji. Ukratko objasnit ćemo proces nastajanja proračuna u Hrvatskoj. U prvoj fazi proračunskog procesa, odnosno u fazi pripreme proračuna, Ministarstvo financija donosi Smjernice ekonomske i fiskalne politike koje šalje na razmatranje Vladi Republike Hrvatske, koja u konačnici usvaja Smjernice. Kroz diplomski rad, promatrat ćemo razdoblje između 2006. godine i 2011. godine. Usporedit ćemo planirana kretanja bruto domaćeg proizvoda, BDP-a per capita, rast/pad osobne potrošnje, rast/pad investicija te rast/pad nezaposlenosti u određenoj godini s ostvarenim rezultatima. Također, prikazat ćemo koliko je ekonomska situacija u okruženju, a posebice kod naših najvažnijih trgovinskih partnera, utjecala na ekonomske i gospodarske trendove u Hrvatskoj te ćemo prikazati kakva su bila kretanja u proračunu, je li gospodarska situacija utjecala na rast ili pad bruto domaćeg proizvoda ili neke od njegovih komponenti te u kojoj se to mjeri odrazilo na proračunske prihode i rashode i je li bilo potrebno izvršiti rebalans proračuna u nekoj od promatranih godina. U želji što boljeg razumijevanja, uloga Smjernica provedeno je detaljno istraživanje sekundarnih izvora (znanstvene i stručne literature dostupne u knjižnicama, kao i internetskih izvora), koje je pridonijelo boljem razumijevanju značenja Smjernica u ekonomiji jedne zemlje. Korištene su metode analize i istraživanja podataka objavljenih od strane kompetentnih institucija.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2013/83
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.02 Financijska politika. Fiskalna politika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Jul 2013 10:13
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2338

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku