E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Komunikacija unutar organizacije

Čeh, Matija (2010) Komunikacija unutar organizacije. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (816kB)

Sažetak

Turbulentna okolina koja se javlja u današnjem poslovnom svijetu zahtijeva od poduzeća da ulažu maksimalan trud da bi opstala na tržištu. Važnost zaposlenika u organizaciji u današnjem vremenu od velikog je značaja za uspjeh poduzeća. Uspjeh poduzeća ovisi o tome da li zaposlenici imaju potrebna znanja i vještine za obavljanje zadataka. Zaposlenici svoj rad ne obavljaju individualno već u grupama, a za rad u grupi najbitnija je komunikacija. Putem komunikacije zaposlenici postaju motiviraniji za rad i uspješnije obavljaju zadatke što dovodi do povećanja efikasnosti u poslovanju organizacije. Zbog snažnog razvoja tehnologije oblici poslovanja poduzeća su se znatno promijenili. U današnjem suvremenom tehnološkom okruženju, komunikacija unutar organizacije postala je jedan od značajnih čimbenika funkcioniranja poduzeća. Komunikacija unutar organizacije danas značajno pridonosi razvoju poslovanja poduzeća. Poduzeće bez razvijenog komunikacijskog sustava ne može opstati na tržištu jer su danas informacije jedan od najvrijednijih resursa koji postoji. Informacije moraju u svakom trenutku biti dostupne svima kako bi se komunikacija unutar organizacije mogla besprijekorno odvijati. Komunikacije su diljem svijate poprimile sve veću važnost u poslovanju, pa se zbog toga sve više pažnje posvećuje komunikaciji. Komunikacijski sustav u poduzeću uvijek mora biti snažno razvijen da bi informacije mogle slobodno kružiti poduzećem i kako bi poduzeće bilo produktivnije i efikasnije. Nakon uvoda, rad je podijeljen na pet poglavlja koja se odnose na cjelokupno značenje komunikacije unutar organizacije. Drugo poglavlje bavi se komunikacijom i procesom komunikacije. U poglavlju se objašnjava pojam i vaţnost komuniciranja, vrste komuniciranja, sistem komuniciranja te je razrađen proces komunikacije koji se odvija od pošiljatelja do primatelja. Treće poglavlje objašnjava korporativnu komunikaciju koja predstavlja temelj komuniciranja u organizacijama. Definira se korporativna komunikacija, prikazuju se temeljna područja korporativne komunikacije, prikazuje se potrebna razina znanja koju menadţer mora posjedovati i razina odgovornosti koju menadžer preuzima te na kraju kakvu ulogu ima korporativna kultura u komunikaciji. Najvažniji dio poglavlja opisuje suvremene trendove u komunikaciji koji su znatno doprinijeli razvoju komunikacije. Četvrto poglavlje odnosi se na prepreke i prekide u komunikaciji te se pojašnjava kako prepreke i prekidi mogu utjecati na komunikacijski proces i komunikaciju općenito. Peto poglavlje odnosi se na poduzeće Ericsson Nikola Tesla d.d.. U ovom poglavlju objašnjen je sustav komuniciranja poduzeća te glavne značajke komunikacije unutar poduzeća Ericsson Nikola Tesla. Opisuje se značaj doprinos poduzeća Ericsson Nikola Tesla u komunikaciji na području Hrvatske i ostalih zemalja. Rad je izrađen na temelju dostupne literature, pretraživanjem internetskih stranica, proučavanjem istraživanja te na prikupljenim člancima iz različitih znanstvenih časopisa. Od znanstvenih metoda primijenjene su induktivna metoda, metoda sinteze, metoda deskripcije i metoda kompilacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/138
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:07
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/234

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku