E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Turizam događaja u malim sredinama

Filipović, Vladimir (2013) Turizam događaja u malim sredinama. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Tijekom zadnjeg desetljeća turizam je postao izuzetno važan sektor ekonomije mediteranskih zemalja, prije svega kao posljedica gašenja industrijske proizvodnje. Turizam ima značajnu ulogu u razvoju, otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju te, kao takav, konstantno bilježi rast pogotovo u gospodarstvu Republike Hrvatske. Hrvatska se danas smatra turistički razvijenom zemljom. Unatoč tome turizam u Republici Hrvatskoj se suočava s brojnim i značajnim izazovima koje je potrebno savladati da bi se očuvala konkurentnost na rastućem svjetskom turističkom tržištu . Turizam je postao globalni fenomen zbog čega se tradicionalne turističke europske zemlje (Španjolska, Italija, Grčka, Hrvatska i ostale) natječu s novootkrivenim svjetskim turističkim destinacijama (Indija i Kina) kako bi zadržale svoju dominaciju na svjetskom turističkom tržištu. Uz to globalizacija, sve veća dostupnost informacijama i informatizacija te stalne promjene ponašanja potrošača imaju snažan utjecaj na industriju turizma, kao i očigledne promjene u okolišu (promjenu parametara ekosfere, smanjivanje prirodnih resursa, promjenu parametara ekosfere, strukturne promjene u društvu, promjene globalnih procesa, itd.). U Izvještaju glavnog plana i strategije razvoja turizma Republike Hrvatske izričito se navodi kako je unatoč uspjesima hrvatskog turizma u posljednja dva desetljeća za turizam još uvijek karakteristično postojanje izrazite geografske koncentracije potražnje u uskom priobalnom pojasu. Ističe se kako je Hrvatska međunarodno percipirana kao razvijena turistička destinacija, ponajviše za ljetni odmor, kako je imidž Hrvatske poboljšan u zadnjih nekoliko godina, te da Hrvatsku obilježava stalan i stabilan rast turističkog prometa. No ističu se glavni nedostaci, prepoznati kao potražnja za dodatnim sadržajima koja je koncentrirana na priobalni prostor, izrazita sezonalnost, niski stupanj iskorištenja kapaciteta (smještajnih , ugostiteljskih, sportskih i dr.). Iz navedenog nužno je razlikovati naše konkurentske prednosti (sunce, more, očuvanu prirodu,kulturnu baštinu i dr.) i razvijati ih te usmjeravati prema nadolazećim trendovima kao što su razvoj selektivnih oblika turizma i individualna putovanja, uz poseban naglasak na rast konkurentnosti u bližoj, ali i u daljoj budućnosti te širenje turističke ponude. Turizam događaja i njegovo potpuno razumijevanje, kao i organizacijske sposobnosti temelj su za proširenje turističke ponude, produljenje sezone i promociju izvan turističke sezone. Osnovni cilj ovog rada je, primjenom usvojenih znanja i kompetencija tijekom studiranja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjelu za ekonomiju i turizam "dr.Mijo Mirković", prezentirati potencijal turizma događaja kao katalizatora turističkog razvoja, pogotovo manjih sredina u Hrvatskoj, te utvrditi prepreke koje ugrožavaju razvoj turizma događaja kao ozbiljan segment unutar turističke ponude jedne destinacije. Iz tog razloga analiziraju se izazovi koji se moraju prevladati kako bi emitivna tržišta prepoznala događaj kao razlog za odabir destinacije, a receptivna tržišta mogla ponuditi maksimalnu kvalitetu boravka i doživljaja s obzirom na nosivi kapacitet destinacije. Tako se mogu predvidjeti moguće mjere i potrebne odluke kako bi se poboljšala kompetitivnost i događaj razvijao u kratkom i dužem vremenskom razdoblju. Sve navedeno potrebno je promotriti u kontekstu razvoja turizma kroz povijest te perspektive u turizmu budućnosti vodeći računa o konkurentskim prednostima. Realizacijom novih i jedinstvenih događaja moguće je produljiti turističku sezonu pogotovo u manjim sredinama koje nemaju atraktivne izvansezonske sadržaje, a realizacija kvalitetnih događaja moguća je samo sustavnim pristupom i procesnim upravljanjem, primjenom suvremenih tehnologija i dostignuća, a kompetencijama turističkih djelatnika moguće je razviti konkurentni događaj, kao profitabilnu manifestaciju s naglaskom na opće dobro i održivi razvoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/93
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:09
Zadnja promjena: 17 Oct 2013 06:57
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2357

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku