E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza troškova u poslovanju Plave Lagune d.d.

Kalčić, Melani (2010) Analiza troškova u poslovanju Plave Lagune d.d. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (579kB)

Sažetak

Cilj ovog završnog rada je objasniti pojam, vrste i ulogu troškova u teoriji, te na primjeru poduzeća Plava Laguna prikazati i analizirati troškove i njihovu strukturu. Podaci korišteni u ovom radu su članci i stručna literatura, a podaci koji se odnose na Plavu Lagunu djelomično su dostupni na Internetu dok je drugi dio dobiven u poduzeću Plava Laguna. Prvi dio rada odnosi se na ulogu računovodstva troškova, pojam troškova i njihovu značajnost za poduzeće, te pojmovno razgraničenje troškova, rashoda i gubitka. U ovom dijelu prikazana je i objašnjena klasifikacija troškova prema različitim kriterijima, nakon čega slijede najznačajnije podjele - prema načinu reagiranja na obujam proizvodnje, prema prirodnim vrstama troškova, podjela na ukupne, granične i prosječne troškove te podjela troškova prema vremenskoj dimenziji. Također, prikazan je značaj standardnih troškova za planiranje i nadzor troškova i vrste standarda. Sljedeće poglavlje odnosi se na specifičnosti poslovanja Plave Lagune d.d. i to počevši od njenog povijesnog razvoja davne 1957. godine, registrirane djelatnosti i organizacijske strukture, trenutačnog smještajnog kapaciteta do razvojnih perspektiva i planova za budućnost. U četvrtom dijelu dan je prikaz i komentar računa dobiti i gubitka, kretanja prihoda i rashoda te rezultata poslovanja, a u nastavku su obrađene specifičnosti fiksnih i varijabilnih proporcionalnih, progresivnih i degresivnih troškova u teoriji i na primjeru poduzeća Plava Laguna. U 5. poglavlju obrađuju se troškovi u poslovanju Plave Lagune počevši od pregleda poslovanja u 2009. godini i usporedbe s prethodnom 2008. godinom nakon čega slijedi raščlanjivanje rashoda na poslovne, financijske i ostale gdje se promatra njihov udio u ukupnim rashodima te kretanje u odnosu na prethodnu godinu. Svake godine Plava Laguna izrađuje plan troškova za sljedeću godinu, pa se usporedbom tog plana sa stvarno nastalim troškovima može zaključiti gdje je došlo do najvećih odstupanja i iz kojih razloga. U ovom su dijelu prikazani i osnovni pokazatelji koji se koriste pri analizi troškova.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/140
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:07
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/236

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku