E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Obračun i raspodjela rezultata poslovanja u djelatnosti trgovine na primjerima "Puljanka d.d." i "Antaris d.o.o."

Blašković, Sandra (2013) Obračun i raspodjela rezultata poslovanja u djelatnosti trgovine na primjerima "Puljanka d.d." i "Antaris d.o.o.". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (2MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Osnovni cilj ovog završnog rada jest prikazati način obračuna i raspodjele rezultata poslovanja u djelatnosti trgovine. Radi bolje predodžbe načina obračuna rezultata poslovanja uzeta su dva trgovačka društva poznata na istarskom području, poduzeća Puljanka d.d. i Antaris d.o.o. U djelatnosti trgovine društva u pravilu kupuju robu radi daljnje prodaje i na taj način približavaju proizvode kupcu omogućavajući im da zadovolje svoje potrebe i želje. Osnovni smisao trgovine jest nabava trgovačke robe po cijeni koja je manja od prodajne cijene robe kako bi postignutom maržom pokrili troškove trgovine i ostvarili profit. Tijekom poslovne godine u knjigovodstvu poduzeća evidentiraju se i prate svi prihodi i troškovi, odnosno rashodi nastali tijekom obračunskog razdoblja. Na kraju obračunskog razdoblja utvrñuje se rezultat poslovanja usporedbom ostvarenih prihoda i rashoda. Rezultat poslovanja može biti pozitivan, tj. društvo je ostvarilo dobit prije oporezivanja ukoliko su prihodi veći od rashoda, ili može biti negativan, tj. društvo je ostvarilo gubitak prije oporezivanja ukoliko su rashodi veći od prihoda. Nakon utvrñivanja rezultata poslovanja prije oporezivanja utvrñuje se porezna osnovica, na koju se plaća porez na dobit, ili porezni gubitak. Porezna osnovica utvrñuje se tako da se dobit (gubitak) prije oporezivanja uveća i umanji prema odredbama Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit. Nakon što se utvrdi porezna osnovica utvrñuje se iznos poreza na dobitak, te iznos neto dobiti ili gubitka, odnosno dobit ili gubitak nakon oporezivanja. Ostvarenu neto dobit društvo može raspodijeliti na tri dijela: dio za društvo, dio za vlasnika ili vlasnike i dio za managere i zaposlene. Zakonom o trgovačkim društvima propisuje se način raspodjele dobiti i pokriće gubitka za sva četiri oblika trgovačkih društava. Nadležnom tijelu informacija o poslovnom rezultatu tekuće godine prezentirana je u Izvješću o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja, te prilikom donošenja odluke o raspodjeli dobiti ili pokrića gubitka koriste se informacije iz ostalih izvješća, a prvenstveno podaci o zadržanoj dobiti ili prenesenom gubitku iz prethodnih godina radi uvida o financijskom stanju društva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/96
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.1 Knjigovodstvene metode, sustavi i tehnike > 657.1 Knjigovodstvene metode, sustavi i tehnike
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:09
Zadnja promjena: 17 Oct 2013 07:00
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2360

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku