E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Položaj žene u svijetu rada

Buždon, Iva (2013) Položaj žene u svijetu rada. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Rad žena, posebno posljednjih desetljeća značajno je pridonio razvoju globalne ekonomije i pojedinih područja djelatnosti. Jedna od najznačajnijih karakteristika modernizacijskih i post-modernizacijskih procesa na tržištu rada svakako je ulazak žena na to tržište, kao rezultat širenja industrijalizacije, procesa globalizacije te emancipacijskih ženskih pokreta. Svrha i cilj rada jest prikazati položaj žene u svijetu rada, njeno sudjelovanje u plaćenom poslu, te prirodna i društvena vrijednost ženskog rada, kao važna odrednica ekonomskih procesa globalizacije. Prilikom istraživanja i pisanja rada koristilo se znanstvenim metodama. Korištene su logičkim postupcima kako bi se što točnije odredile činjenice. Pretežito se koristila metoda deskripcije i klasifikacije. Metodom kompilacije su se preuzeli tuđi rezultati istraživanja iz stručne literature koji su poslužili kao polazna točka istraživanja prilikom preuzimanja definicija i ostalih postavki. Koristila se također i statistička metoda prilikom istraživanja statističkih podataka. Uz uvod i zaključak, rad čini pet poglavlja koja se međusobno nadovezuju. Prvi dio odnosi se na povijesnu evoluciju ženske radne snage i opisuje problematiku ulaska žena u svijet rada. U drugom poglavlju navode se suvremena obilježja ženskog zapošljavanja, s posebnim naglaskom na rodnu segregaciju poslova. Treće poglavlje donosi prikaz najučestalijih oblika diskriminacije s kojima se žene suočavaju prilikom zapošljavanja. Četvrto poglavlje prikazuje stanje ženske radne snage na hrvatskom tržištu rada, gdje je također uklopljena statistička usporedba Hrvatske i Europske Unije. Na temelju te usporedbe, ukazalo se na rodnu asimetriju na tržištu rada i to kroz pokazatelje koji se odnose na ekonomsku participaciju žena na tržištu rada i ekonomske mogućnosti žena na tržištu rada. Peto poglavlje rada donosi razmatranja o ženama na rukovodećim mjestima i o njihovoj ulozi u poduzetništvu, te prikaz rezultata empirijskog istraživanja o poželjnom radnom okruženju i idealnim uvjetima rada iz ženske perspektive pod nazivom "Gdje žene žele raditi". Posljednji dio rada je zaključak, u kojem su iznesene sve važnije činjenice, do kojih se došlo pisanjem ovog rada i istraživanjem za potrebe istoga.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2013/104
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 331 Rad. Zaposlenost. Poslodavci, zaposleni. Ekonomika rada. Organizacija rada.
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:08
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:50
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2368

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku