E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza troškova trgovačkog društva "SLAVONIJA DI d.o.o."

Pranjić, Irena (2013) Analiza troškova trgovačkog društva "SLAVONIJA DI d.o.o.". Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (721kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U svakodnevnom životu susrećemo se s troškovima i oni utječu na naš život. U poduzetništvu, troškovi čine sastavni dio poslovanja trgovačkog društva. Da bi tvrtka opstala, poduzetnik treba poznavati osnove teorije troškova i kako troškovi utječu na poslovanje. Troškovi izravno utječu na dobit, a niti jedan poduzetnik ne ulazi u posao bez cilja da što više zaradi. Teorija troškova poduzetniku omogućuje upoznati prirodu troškova, njihovo nastajanje, obilježja i ponašanje u radnom procesu, kako bi mogao poslovno odlučivati i politiku troškova usklađivati s politikom prihoda radi osiguranja zadovoljavajućeg poslovanja i ostvarivanja što veće dobiti. Učinkovitost poduzetnika bit će veća što je s manje troškova ostvario veći profit. U današnje vrijeme poslovni i gospodarski subjekti suočavaju se sa nizom gospodarskih situacija kako povoljnih tako i nepovoljnih, na koje ne mogu direktno utjecati već im se moraju prilagođavati. Osim gospodarskih čimbenika koji utječu na poslovanje svakog poslovnog subjekta, postoji i niz drugih čimbenika kao što su demografski, političko – pravni, kulturno – socijalni te tehnološki čimbenici. Pored tih vanjskih čimbenika na poslovanje subjekata, imaju utjecaja i čimbenici iz njegove mikro okoline. Pod tim pojmom podrazumijevamo kupce, dobavljače, konkurente te ljudski potencijal na koji poduzetnik može utjecati. Upravo je financijska sposobnost poslovnog subjekta rezultat djelovanja svih unutarnjih i vanjskih čimbenika na njegovo poslovanje. Zbog toga, analizom financijske sposobnosti može se otkriti i utvrditi utjecaj svakog pojedinog čimbenika na poslovanje. Ocjena poslovnih rezultata tvrtke, odnosno boniteta tvrtke donosi se na temelju analize financijskih izvješća za određeno obračunsko razdoblje, a to su bilanca stanja te račun dobiti i gubitka, a po potrebi i ostala financijska izvješća (izvješća o svim promjenama glavnice, izvješće o novčanim tijekovima, računovodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća). Analizirajući troškove kroz financijske izvještaje, poduzetnik stječe bolji uvid u strukturu troškova, mogućnost utjecaja na njih te udio pojedinih troškova u ukupnih troškova. Podatci dobiveni ovom analizom pomoći će mu prilikom donošenja poslovnih odluka o budućem poslovanju društva.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/110
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.4 Računi (konta). Računovodstveni sustavi. Računovodstvo troškova
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:07
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 09:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2374

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku