E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza financijskih izvještaja Holcim - Hrvatska d.o.o.

Županić, Katarina (2013) Analiza financijskih izvještaja Holcim - Hrvatska d.o.o. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Tema ovog završnog rada je Analiza financijskih izvještaja u tvrtci Holcim (Hrvatska) d.o.o. Svrha samog rada je analizirati financijske izvještaje navedene tvrtke u razdoblju od 2009. do 2011. godine te utvrditi financijski položaj i financijsku učinkovitost. Glavni cilj izvršene analize poslovanja je da menadžmentu i zaposlenicima ukaže na to koliko su uspješno poslovali, odnosno radili i što mogu očekivati u raspodjeli rezultata poslovanja. Rad će se sastojati od uvodnih crta, četiri osnovna poglavlja, te zaključnog razmatranja. U uvodnim crtama upoznat ćemo poduzeće Holcim koji djeluje kao Grupa u više od 70 zemalja svijeta. Holcim (Hrvatska) d.o.o. kao Društvo djeluje na nekoliko lokacija u RH, a sjedište ima u Koromačnu, čije ćemo poslovanje pobliže upoznati u narednim poglavljima. Financijske izvještaje sa teorijskog stajališta obradit ćemo u drugom poglavlju. Dakle, financijski izvještaji su nosioci računovodstvenih informacija, a prema Zakonu o računovodstvu u Hrvatskoj to su: bilanca, izvještaj o dobiti ili gubitku, izvještaj o promjeni glavnice, izvještaj o novčanom toku te bilješka uz financijska izvješća. U ovom ćemo poglavlju, također pobliže upoznati strukturu spomenutih izvještaja upravo na poduzeću Holcim (Hrvatska) d.o.o. Veliku važnost analiza financijskih izvještaja daju pokazatelji grupirani u određene skupine: pokazatelji imobiliziranosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, čime je prikazano financijsko stanje društva, te pokazatelji profitabilnosti i ekonomičnosti koji daju informacije o financijskoj učinkovitosti društva. Sve ćemo navedene pokazatelje analizirati na poduzeću Holcim (Hrvatska) d.o.o. i njihove vrijednosti prokomentirati u četvrtom poglavlju. U zadnjem poglavlju dati ćemo kritičku analizu poduzeća Holcim (Hrvatska) d.o.o. na temelju sagledanih godina i naglasiti one aspekta koju su vaţni za uspješnost poslovanja analiziranog poduzeća. Prilikom izrade završnog rada koristila se stručna i znanstvena literatura, te internetski izvori. Za dobivene interne podatke Holcima te potrebnu stručnu pomoć pri analiziranju financijskih izvještaja zahvalna sam stručnom kadru financija navedenog poduzeća u Koromačnu. Cilj same analize bio je na najjednostavniji način prikazati poslovanje Holcim (Hrvatska) d.o.o.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/122
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija > 657.63 Ispitivanje, verifikacija, revizija poslovnih knjiga
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:05
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 09:05
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2387

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku