E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj

Mejak , David (2013) Razvoj ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (860kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Živimo u vremenu kada je zanimanje za ono što jedemo, i za tlo koje nas hrani veće nego ikada. Sve se više govori o tome da poljoprivreda treba biti u skladu i harmoniji sa okolišem. Djelomično i kao reakcija na sve veću zabrinutost za zdravlje ljudi, ekološku neravnotežu, ali i brojne skandale na tržištu hrane (GMO, slinavka, kravlje ludilo itd.), ekološka poljoprivreda postaje sve aktualnija. Zadnjih pola stoljeća u poljoprivredi je prevladavao pristup industrijske proizvodnje kojoj je glavni cilj bio izvući što više iz pojedinog polja. Ovakav pristup doveo je do opasnih ekoloških posljedica i iscrpljivanja neobnovljivih prirodnih resursa, sa čime se već danas suočavamo, a posljedice bi mogle biti i puno teže, ako što prije ne prekinemo sa takvom praksom. Poljoprivreda kao djelatnost ima velike mogućnosti razvoja, te utjecaja na cjelokupno gospodarstvo zemlje. Zbog svojeg geografskog položaja, pogodne klime itd. Republika Hrvatska ima velike predispozicije za razvoj ovog vida poljoprivrede. Potencijal na tržištu je velik jer, osim potražnje, i tradicija povezana s teritorijalnim i kulturnim nasljeđem hrvatskih regija pruža mogućnosti za razvoj ekoloških proizvoda. Svrha rada je spoznati važnost razvoja ekološke poljoprivrede u RH, jer unatoč nesumnjivim prirodnim preduvjetima za razvitak ekološke poljoprivrede, a posebice jasno izraženoj agro-ekološkoj raznolikosti nacionalnog poljoprivrednog prostora, mora se konstatirati kako Hrvatska ulazi u skupinu rijetkih europskih zemalja u kojima je ovaj vid poljoprivredne proizvodnje još uvijek nedovoljno razvijen. Predmet rada je ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj, odnosno stupanj njezine trenutne razvijenosti, problemi koji koče njezin daljnji razvoj, te način savladavanja tih prepreka. Rad je podijeljen na pet poglavlja kroz koja će se detaljnije razraditi odabrana tema rada. U prvom poglavlju ovog rada govori se o terminologiji vezanoj uz ekološku poljoprivredu, o procesima koji su doveli do njezinog razvoja, te o njezinim temeljima. U drugom poglavlju iznesena je usporedba konvencionalne i ekološke proizvodnje, govori se o posljedicama do kojih bi mogla dovesti konvencionalna poljoprivreda, te o prednostima koje nudi ekološka poljoprivreda. Kroz treće poglavlje razrađeni su koraci za preusmjeravanje gospodarstva s konvencionalne na ekološku poljoprivredu, problemi sa kojima se susreću gospodarstvenici pri tom prijelazu, te o tome što sve čini jedan zatvoren krug ekološkog gospodarstva. Četvrto poglavlje govori o nekim od odabranih aspekata ekološke poljoprivrede u zemljama EU, te stupnju razvijenosti ovog vida poljoprivrede u pojedinim zemljama. Posljednje poglavlje bavi se ekološkom poljoprivredom u Republici Hrvatskoj. Govori o zakonskoj regulativi vezanoj uz ovaj vid proizvodnje, o glavnim dionicima ovog procesa. Obrađeni su i razlozi loše razvijenosti ekološke poljoprivrede, ali i mjere i za njezin razvoj.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2013/123
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.43 Poljoprivreda kao gospodarska grana. Ekonomika proizvodnje hrane
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:04
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:55
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2389

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku