E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Neuobičajena oceanografska svojstva u sjevernom Jadranu tijekom 2009. godine

Stoiljković, Iva (2013) Neuobičajena oceanografska svojstva u sjevernom Jadranu tijekom 2009. godine. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

U ovom radu analizirani su podaci za oceanografske parametre (temperatura, salinitet, reducirana gustoća, udio zasićenja kisikom) i koncentraciju hranjivih soli (ortofosfata i ukupnog anorganskog dušika) u sjevernom Jadranu tijekom 2009. godine, te je određena njihova ovisnost o protoku rijeke Po. Podaci su sakupljani na dvije, prema eutrofikacijskom pritisku različite postaje u sjevernom Jadranu: postaja SJ108, koja se nalazi bliže ušću rijeke Po (13 NM od ušća), te na postaji SJ107, koja je znatno udaljenija (33 NM od ušća). Podaci za 2009. su potom usporeĊeni sa dugoroĉnim prosjecima kako bi se procijenilo da li je došlo do znaĉajnijih odstupanja. Ustanovljeno je da su sezonske, kao i dugoroĉne promjene termohalinih odnosa, sadržaja kisika i koncentracije hranjivih soli u sjevernom Jadranu uvjetovane dotokom rijeke Po, ali i ovisne o sustavu cirkulacije u tom, najsjevernijem dijelu Jadrana. Postaja SJ108 je pod direktnim utjecajem slatkovodnog donosa rijekom Po, te su promjene na toj postaji učestalije i izraženije. Intenzitet promjena na postaji SJ107 je manji, radi veće udaljenosti te postaje od delte rijeke Po, međutim, i manje varijacije vrijednosti praćenih parametra su značajne, jer ukazuju na promjene u sustavu cirkulacije. Tako je protok rijeke Po bio izraženiji i značajno odstupao od prosjeka u prvom dijelu godine, čak i za dvije standardne devijacije u veljači i na prijelazu iz travnja u svibanj. To se značajno odrazilo na hidrografska svojstva i na koncentraciju hranjivih soli površinskog sloja postaje SJ108. Međutim, na postaji SJ107 do značajnijeg smanjenja saliniteta i povišenja koncentracije hranjivih soli je došlo tek kasnije, u drugom dijelu godine, kada je protok rijeke Po bio i niži od prosjeka, što ukazuje na zatvoreni sustav cirkulacije i prisutnost ciklonalnih i anticiklonalnih vrtloga u sjevernom Jadranu. Takav zatvoreni sustav cirkulacije je omogućio zadržavanje zaslađene vode u sjevernom Jadranu i širenje iste prema istoku, do obala zapadne Istre. Ustanovljeno je također da su u 2009. godini sezonski ciklus protoka rijeke Po i, posljedično, vrijednosti ostalih istraživanih parametara značajno odstupali od srednjeg statističkog višegodišnjeg modela za razdoblje od 1972.-2004.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/127
Ključni pojmovi: termohalina svojstva, hranjive soli, protok rijeke Po, sjeverni Jadran
Teme: 5 Prirodne znanosti i matematika > 504 Znanost o okolišu. Environmentologija > 504.06 Zaštita okoliša. Upravljanje kvalitetom okoliša
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Znanost o moru
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:03
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 09:03
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2393

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku