E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Održivi razvoj turističke destinacije

Grgurić, Helena (2013) Održivi razvoj turističke destinacije. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Ljudski utjecaj na okoliš sve je veći i brži, a Zemlja se transformira na globalnoj razini. Promjene koje su se nekada odvijale kroz desetljeća ili stoljeća, sada se odvijaju tijekom nekoliko godina. Promatrajući svjetski turizam, uočava se sličan trend - potrebe tržišta se konstantno mijenjaju, turisti postaju sve zahtjevniji, duljina boravka se skraćuje, odmori su učestaliji. Svrha ovog rada je prikazati kako sve te promjene predstavljaju ogroman izazov turističkim destinacijama, posebice zbog potrebe promjene postojećih koncepata u koncept održivog razvoja. Osim u turizmu, održivi razvoj prepoznat je kao svijetla točka budućeg ekonomskog ali i društvenog razvoja u dugoročnom pogledu, sa ciljem održavanja čistog okoliša te stabilnog i zdravog gospodarstva. Turizam je veoma vezan uz koncept održivog razvoja, upravo iz razloga što je okoliš glavni resurs turizma, osim toga jedan je od velikih potrošača energije, bilo direktnim ili indirektnim putem. Ovisnost današnjeg društva o energiji najbolje potvrñuju povremeni poremećaji u njezinoj isporuci, koji uzrokuju zastoje u proizvodnji i prometu, a time i velike materijalne gubitke. Koncept održivog razvoja donosi rješenja za mnoge probleme koje donosi razvitak, a s kojima se suočava čovječanstvo te rezultat pronalazi u zadovoljenju njihovih potreba bez narušavanja ekološkog sustava. Cilj ovog rada je predložiti projekte za nove proizvode, kako bi se unaprijedio turizam općine Medulin u skladu sa održivim razvojem. Ovaj diplomski rad koncipiran je, osim uvoda i zaključka u četiri glavna poglavlja. Prvo poglavlje objašnjava sam pojam i vrste turističkih destinacija, proces razvoja tog koncepta te atraktivnosti, kao žarište turističke destinacije. Drugo poglavlje razrañuje koncept održivog razvoja, njegove ciljeve i načela te dokumenta Agende 21. Treće poglavlje održivi razvoj turizma, spaja koncept održivog razvoja sa turizmom, navodi utjecaj turizma na okoliš, obilježja i indikatore održivog razvoja turizma te deset koraka održivosti. Posljednje četvrto poglavlje održivi razvoj na primjeru općine Medulin, bavi se obilježjima same općine te turizma tog područja, postojećim planovima i programima te će se pomoću SWOT analize navesti prijedlozi razvoja, kako bi se promicala održivost.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/133
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 04 Oct 2013 09:01
Zadnja promjena: 04 Oct 2013 09:01
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2399

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku