E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Održivo gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji

Dubroja, Dejana (2013) Održivo gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Otpad je neizbježna posljedica modernizacije društva i načina života, povećanjem kupovne moći stanovništva stvaraju se sve veće količine otpada čime čovjek narušava prirodnu ravnotežu. Zbog nepravilnog postupanja s otpadom te njegovog ugrožavanja prirode, okoliša i zdravlja ljudi, isti je postao jedan od problema općeg interesa i čije se rješavanje postavlja kao prioritet u Hrvatskoj. Gotovo u svim djelatnostima nastaje otpad, a kad je u pitanju komunalni otpad, nastanak se većim dijelom veže uz kućanstva, a manjim dijelom za industrijske djelatnosti koje po svojstvima proizvode otpad različit od komunalnog. Komunalni otpad jedan je od najvećih ekoloških problema modernog društva, posebno gospodarenje tim otpadom. Količine komunalnog otpada povećavaju se sukladno napretku društva, tj. gospodarskom rastu i poboljšanju kvalitete života. Svrha ovog rada je ukazati na važnost održivog gospodarenja otpadom jer neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći je problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Količina otpada raste, a infrastruktura koja zbrinjava otpad nije dostatna te se negativno odražava na sastavnice okoliša, kao što su voda, zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko zdravlje i drugi živi svijet. Osobito su ugrožene pitke vode koje su glavni izvor zaliha pitke vode i temeljni nacionalni resurs. Održivost se mora temeljiti na zadovoljenju sadašnjih ali i budućih generacija Hrvatske. Ovaj se rad sastoji od pet poglavlja započevši od uvodnog dijela u kojem su objašnjeni predmet i cilj rada. Kako bi se omogućio uvid u gospodarenje otpadom, nužne pretpostavke njegova postojanja, u drugom poglavlju rada prikazuju se općenite postavke gospodarenja otpadom, pojmovno određenje otpada te postupke obrade otpada. Razvijene zemlje prepoznale su problematiku te u njihovim strateškim dokumentima i zakonodavstvu daju se jasne smjernice u pogledu učinkovitoga gospodarenja otpadom. Sustav gospodarenja otpadom u hrvatskom zakonodavstvu je riješen te usklađen sa zahtjevima i standardima Europske unije koji su opisani u trećem poglavlju. U četvrtom poglavlju prikazana su obilježja integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji s osvrtom na Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun" gdje će se obrađivati i zbrinjavati otpad sa područja Istarske županije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Afrić-Rakitovac, Kristina
Dodatne informacije: 2013/140
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.2 Gospodarska poltika. Kontrola gospodarstva. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje > 338.24 Kontrola gospodarstva. Upravljanje gospodarstvom
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:17
Zadnja promjena: 16 May 2014 15:58
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2407

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku