E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Pravo svjetske turističke organizacije (UNWTO)

Skorić, Branka (2013) Pravo svjetske turističke organizacije (UNWTO). Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (257kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Pravo u turizmu se odnosi na poznavanje osnovnih pojmova i logike prava u turizmu. Isti je jedan od preduvjeta za zakonito i uspješno poslovanje i odvijanje pojedinih pravnih poslova i uvjeta za obavljanje djelatnosti u turizmu te sklapanja valjanih ugovora. Prije nego li se preĊe na pravo svjetske turistiĉke organizacije (UNWTO) potrebno je detaljnije pojasniti sam pojam prava u turizmu. Pravo u turizmu se odnosi na poznavanje osnovnih pojmova i logike prava u turizmu. Isti je jedan od preduvjeta za zakonito i uspješno poslovanje i odvijanje pojedinih pravnih poslova i uvjeta za obavljanje djelatnosti u turizmu te sklapanja valjanih ugovora. Sam cilj prava u turizmu je upoznavanje korisnika istog sa temeljnim pojmovima prava u turizmu, s oblicima i pravima turistiĉkih subjekata, te s karakteristikama pojedinih ugovora u turizmu. Postoje domaći i međunarodni izvori prava turizma, od čega se posebno analizira upravno pravo u turizmu i poslovno pravo u turizmu unutar hrvatskog pravnog sustava. Razlika između međunarodnih izvora prava i domaćih izvora prava je u tome što međunarodni izvori prava u turizmu vrijede na teritoriju više država. Unutrašnji (državni) izvori prava u turizmu djeluju na teritoriju Republike Hrvatske. Upravnim pravom u turizmu izučavaju se norme turističke djelatnosti, pravila o ugostiteljskoj djelatnosti, pojam turističkih zajdenica i prava i obveze ostalih turističkih subjekata. Poslovnim pravom u turizmu proučavaju se svi pravni poslovi (ugovori) iz oblasti turizma regulirani u zakonodavstvu, odnosno Zakonom o obveznim odnosima, posebnim uzancama u ugostiteljstvu ili običajnom pravu. Pravom u turizmu izučavaju se i sredstava, točnije instrumenti plaćanja u turizmu kao što su voucher, kreditno pismo, euroček, putnički ček, kreditna kartica i sl. Poslovnim pravom u turizmu proučavaju se svi pravni poslovi iliti ugovori iz oblasti turizma regulirani u zakonodavstvu, odnosno Zakonom o obveznim odnosima, posebnim uzancama u ugostiteljstvu ili običajnom pravu. Upravnim pravom u turizmu izučavaju se norme turističke djelatnosti, pravila o ugostiteljskoj djelatnosti, pojam turističkih zajednica i prava i obveze ostalih turističkih subjekata. Hrvatski izvori prava u turizmu po pravnoj snazi mogu se postaviti po hijerarhiji. To su zakoni, uredbe, naredbe i pravilnici koje donose tijela državne vlasti, odnosno Sabor, Vlada i Ministarstvo turizma. Zakon je normativni akt države koji po točno određenom postupku donosi zakonodavni organ, najčešće skupština ili parlament. Zakon je nakon Ustava najviši i najvažniji pravni akt i svi drugi pravni akti u državi moraju biti s njime u skladu. Zakonom o pružanju usluga u turizmu se uređuje način i uvjeti za pružanje usluga u turizmu. Što se tiče zakona o obveznim odnosima, njega je donio Sabor RH 25. veljače 2005. godine i njime se uređuju osnove obveznih odnosa te ugovorni i izvan-ugovorni obvezni odnosi. Sudionici obveznih odnosa su fiziĉke i pravne osobe. ZOO regulira ugovore u turizmu: ugovor o prodaji, ugovor o djelu, ugovor o zakupu, ugovor o ostavi, ugovor o organiziranju putovanja i ugovor o osiguranju. Također regulira ugovor o alotmanu, ugovor o posredovanju. Zakon o obveznim odnosima je stupio na snagu 1.1.2006. Ovim se Zakonom uređuju osnove obveznih odnosa (opći dio) te ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi (posebni dio). Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva. Predmet ovog rada je prikazivanje prava svjetske turističke organizacije UNWTO, te kao takva, tema zaslužuje detaljniju obradu, jer pravo u turizmu pomoću svojih aktivnosti i mogućnosti puno može pomoći uređenju, te unaprijeđenju svih pravnih aktivnosti koje se javljaju i koriste u turizmu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/174
Teme: 3 Društvene znanosti > 34 Pravo. Pravna znanost > 341 Međunarodno pravo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:17
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 08:17
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2447

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku