E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Korporativna strategija - preskriptivni pristup u praksi

Ivančić, Magda (2013) Korporativna strategija - preskriptivni pristup u praksi. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Formuliranje i primjena strategije uvijek su bile važne aktivnosti managementa organizacija, a kvalitetan strategijski management presudan za dugoročnu opstojnost i uspješnost organizacije. Ishodi etapa strategijskog procesa su konzistentni odgovori, dugoročni planovi, kojima će organizacija odlučiti kako uskladiti poželjnu budućnost, okolinu, resurse, organizacijske vrijednosti i norme nastojeći dati optimalni odgovor na središnje pitanje – kako povećati konkurentsku sposobnost, minimizirati konkurentske slabosti i poboljšati konkurentski položaj organizacije, odnosno postići prednost u odnosu na konkurente. Teorija strategijskog managementa upućuje na dva pristupa razvoja korporativne strategije, preskriptivni i emergentni. Stratezi koji provode korporativnu strategiju u skladu s obilježjima preskriptivnog pristupa opisuju strategijski management kao racionalani, intelektualni proces, a korporativna strategija nastaje kao rezultat strategijskog planiranja, sadrži definirane ciljeve i razvijene glavne elemente prije implementacije dok sama provedba podrazumijeva niz administrativnih aktivnosti – izradu operativnih planova, programa, budžeta. Prema preskriptivnom pristupu nakon analize okoline i resursa, oblikovanja vizije, misije i ciljeva slijedi razvoj strategije, racionalni odabir opcije te potom provedba odabrane opcije. Postoje četiri temeljna područja preskriptivne teorije o strategiji: teorije temeljene na industriji i okruženju, teorije temeljene na resursima, teorije temeljene na teoriji igara i teorije temeljene na kooperaciji i mrežama. Emergentni pristup, za razliku od preskriptivnog, je onaj čiji su konačni ciljevi nejasni, planiranje je kratkoročno, reaktivnije na zbivanja, strategija se prilagođava potrebama ljudi te se njezini elementi razvijaju tijekom razvoja i implementacije strategije. Znajući veličinu značaja turizma u gospodarstvu Republike Hrvatske činilo se zanimljivim istražiti kako manageri velikih i srednjih hotelijerskih poduzeća Jadranske Hrvatske formuliraju, odabiru svoju korporativnu strategiju. Stoga je osmišljena anketa čija su pitanja oblikovana u skladu s teorijskim značajkama preskriptivnog i emergentnog pristupa kako bi se utvrdilo koji pristup bilježi češću primjenu u praksi hotelijera. Rezultati istraživanja upućuju da se može zaključiti kako je preskriptivni pristup oblikovanja korporativne strategije vidljiv u formulaciji, odabiru i primjeni strategije managera hotelijerskih poduzeća sudionika istraživanja no i obilježja emergentnog pristupa bilježe nešto manje, ali ipak nezanemarive pokazatelje. Iskazanim stavovima očito da manageri – sudionici istraživanja pri odabiru korporativne strategije primjenju značajke i emergentnog i preskriptivnog pristupa što je vrlo razumljivo znajući značajke okruženja u kojem posluju.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/175
Ključni pojmovi: strategija, korporativna strategija, preskriptivni pristup, preskriptivne teorije o strategiji, emergentni pristup
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije > 65.012.4 Menadžment. Uprava. Ravnateljstvo Tehnike i metode upravljanja
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković"
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:09
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 08:09
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2448

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku