E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Komunalno gospodarstvo u funkciji unaprijeđenja kvalitete lokalnih javnih dobara na primjeru grada Pule

Prhat, Katja (2013) Komunalno gospodarstvo u funkciji unaprijeđenja kvalitete lokalnih javnih dobara na primjeru grada Pule. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (582kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Suvremena ekonomska teorija na području javnih financija posvećuje veliku pažnju području javnih dobara. Gospodarske prilike i ograničenost proračuna stavljaju pred javnu upravu jedinica lokalne samouprave sve veće izazove kako osigurati kvalitetu i učinkovitost pri pružanju javnih usluga te osiguravanju i održavanju javnih dobara na svom području. U takvim uvjetima ključnu ulogu ima organiziranost javne uprave u cjelini koja osim upravnih tijela uključuje trgovačka društva i ustanove. Poseban naglasak se stavlja na planiranje, izradu i izvršenje proračuna jedinice lokalne samouprave. Proračunom jedinice lokalne samouprave se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu kalendarsku godinu sa svrhom i ciljevima usmjerenim na aktivnosti ostvarivanja alokacije svih javnih, ekonomskih, socijalnih i financijskih resursa u okviru korištenja javnih dobara i usluga. Svrha ovog diplomskog rada je na primjeru Grada Pule prikazati na koji se način stvaraju, pružaju i osiguravaju lokalna javna dobra kroz analizu rada Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu. Osnovni cilj diplomskog rada je kroz analizu financiranja komunalnog gospodarstva prikazati mogućnosti unapređenja kvalitete lokalnih javnih dobara. Diplomski rad se sastoji od šest dijelova. U Uvodu se definira problem istraživanja, svrha i ciljevi diplomskog rada, daje se pregled korištenih metoda tijekom izrade diplomskog rada. U drugom dijelu pod nazivom Lokalna javna dobra i komunalne usluge detaljno se prikazuje i definira pojam javnog dobra sa upravno-pravnog aspekta te ekonomskog aspekta i opisuju komunalne djelatnosti. Treći dio pod nazivom Uloga odjela za komunalni sustav u funkciji osiguranja javnih dobara na području Grada Pule opisuje samoupravni djelokrug Grada Pule, unutarnji ustroj upravnih tijela i javne službe. Prikazano je djelovanje Upravnog odjela za komunalni sustav kroz organizacijsku shemu i njegov samoupravni djelokrug. Detaljno se obrazlaže i analiza financiranje komunalnog gospodarstva kroz izgradnju objekata i uređaja te održavanje komunalne infrastrukture. U zadnjem dijelu kroz Zaključak se daju sažeti odgovori na pitanja kod definiranja problema istraživanja i daju se preporuke za daljnja istraživanja.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Krtalić, Sandra
Dodatne informacije: 2013/176
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.1 Javne financije, državne financije općenito
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:09
Zadnja promjena: 23 May 2014 08:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2457

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku