E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Neoliberalizam i dvojbe koje izaziva

Marić, Renata (2013) Neoliberalizam i dvojbe koje izaziva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (679kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Profit predstavlja osnovnu pokretačku snagu modernih kapitalističkih sistema. Institucionalna personalizacija profita jesu velike kompanije i one nastoje da omoguće stalan (ubrzan) rast profita. U tom nastojanju one nailaze na brojne probleme. Ti problemi su najčešće resursne prirode (ograničenost prirodnih resursa, npr. naftne krize, skupa radna snaga itd.) na strani ponude i ograničenost potrošačke moći na postojećim nacionalnim tržištima na strani potražnje. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća brojne razvijene zemlje istovremeno se susreću sa spomenutim problemima, te je globalni ekonomski sustav primoran da doživi rekonstrukciju, a isto tako i nacionalna ekonomija. Počelo se sa izgradnjom novog "profitnog puta", ili bolje rečeno mreže puteva, koji će povezivati velike proizvođače sa milijunskim potrošačima i prirodnim resursima širom svijeta i tako omogućiti nesmetan nastavak rasta profita tj. zaobilazak nastalih barijera. Stvoren je globalni "no-profit-limit put" ili neoliberalni put. Za realizaciju tako kompleksnog podhvata neophodno je bilo ispuniti određene preduvjete. Eksplozivni tehnološki napredak u vidu modernih načina proizvodnje i komunikacije snažno je doprinio lagodnijem širenju poslovanja. Slom socijalizma, ilustriran padom Berlinskog zida i početak procesa tranzicije bivših socijalističkih/komunističkih država, a u okviru kojega je prelazak na tržišnu ekonomiju uključio i provođenje interne financijske liberalizacije te postupno ukidanje restrikcija međugraničnog priljeva i odljeva novca i kapitala, bio je politički preduvjet. Na kraju, na temelju liberalizma nastaje nova ideologija i nudi teorijski okvir globalnih promijena. S obzirom da se na "putu" nalaze i nerazvijene zemlje kao i zemlje u razvoju, cijeli proces veoma intenzivno utječe na njih. Kao stanovnici zemlje u razvoju prisiljeni smo da se uklapamo u međunarodne okvire, a da bi se proces uklapanja (tranzicije) odvijao na najbolji mogući način, neophodno je poznavanje suštine i posljedica. Iz ovih činjenica definiran je predmet istraživanja ovog diplomskog rada, odnosno što je neoliberalizam čija se ideologija odnosi na pobjedu tržišne ekonomije, ekonomizaciju života, masovnu potrošnju i deregulaciju, te koje on dvojbe sa sobom donosi. Svrha ovog rada je upoznati se sa teorijskim odrednicama neoliberalizma, njegovom primjenom i njegovim utjecajem u ekonomiji i na društvo. Cilj ovog diplomskog rada bio je taj da ukaže na značaj razvoja neoliberalizma, kao najnovije varijante ekonomskog liberalizma, te predoči njegove prednosti, odnosno nedostatke. Diplomski rad podijeljen je u pet glavnih dijelova i koncepiran je tako da omogući čitateljima lakše shvaćanje tako široke teme. U prvom dijelu pod nazivom Neoliberalizam, koji slijedi nakon uvodnog dijela, obrađuje se sam pojam neoliberalizma, opisan je njegov povijesni razvoj, te iznesena su mišljenja i stavovi o njegovoj primjeni u ekonomiji. Drugi dio pod nazivom Neoliberalizam i međunarodne institucije, obuhvaća općenite definicije i karakteristike međunarodnih institucija, koje su bile u središtu najvažnijih gospodarskih pitanja u posljednja dva desetljeća, uključujući i financijske krize i prijelaz bivših komunističkih zemalja na tržišno gospodarstvo, te opisuje njihov odnos sa neoliberalizmom. Treći dio pod nazivom Neoliberalizam i neokonzervativizam, odnosi se na definiranje globalnog slobodnog tržišta, zasebno opisuje Tačerijanski model kojeg je obilježila široka privatizacija, i daje primjere, kroz Meksiko i Novi Zeland, kao eksperimente slobodnog tržišta. Četvrti dio govori o odnosu neoliberalizma i ekonomskih kriza, te prati razvojni tijek kriznih događanja i ekonomskog razvoja tijekom 20. i 21. stoljeća, zasebno opisuje i utjecaj krize na hrvatsko gospodarstvo i posebni osvrt daje na siromaštvo i borbu protiv siromaštva, što je u svijetu jedan od najvećih izazova čovječanstvu. U posljednjem petom dijelu riječ je o samoj održivosti neoliberalizma, dok zaključak predstavlja sintezu ukupnog izlaganja i donosi zaključne konstatacije i osvrt na cjelokupan diplomski rad.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2013/193
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.1 Ekonomska znanost. Osnovni ekonomski pojmovi, teorija. Vrijednost. Kapital. Fondovi > 330.143 Profit od kapitala. Kapitalna dobit. Stopa profita. Profit na uloženi kapital. Rast vrijednosti. Dodana vrijednost. Stopa rasti vrijednosti
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 29 Nov 2013 08:05
Zadnja promjena: 15 May 2014 06:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2483

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku