E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Utjecaj banaka na razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Vincan, Hrvoje (2011) Utjecaj banaka na razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (426kB)

Sažetak

Tema ovog rada je utjecaj banaka na razvoj malog i srednjeg poduzetništva kao jednog od najvažnijih pokretača gospodarskog razvoja. Malo gospodarstvo jedan je od važnijih pokretača ukupnoga gospodarskog razvoja, te ono potiče privatno vlasništvo i poduzetničke sposobnosti, generira zapošljavanje i značajno pridonosi povećanju proizvodnje i izvoza. Cjelokupnost izložene problematike u ovom radu podijeljena je na sedam poglavlja uključujući uvod i zaljučak. U drugom poglavlju, PODUZETNIŠTVO, izložen je teorijski dio koji uključuje povijesni razvoj poduzetništva, pojam poduzetništva, poduzetnika i oblike organiziranja poduzetnika kako bi razumijeli o kakvim subjektima se govori u ovom radu. U trećem poglavlju, BANKARSTVO, izložen je teorijski dio koji uključuje definiciju banke, koji su bankovni poslovi, značaj banke za gospodarstvo te je objašnjeno kako banke doprinose ciljevima ekonomske politike. Također je objašnjen i pojam kredita, vrste kredita koji su podijeljeni u sedam kategorija prema svojoj svrsi te značaj kredita za gospodarstvo. Četvrto poglavlje se bavi MALIM I SREDNJIM PODUZETNIŠTVOM, objašnjena je specifičnost malih i srednjih poduzeća (SME), klasifikacija te kriteriji za uključivanje u sektor SME, pristup financiranju kao i poteškoće i ograničenja na koje nailaze SME. Prikazane su i karakteristike i trendovi financiranja SME u Europskoj uniji, stanje malog gospodarstva u RH i usporedba poslovanja sa velikim poduzećima (LSE). Na kraju ovog poglavlja prikazane su institucije koje su nositelji aktivnosti u provedbi programa razvoja SME. U petom poglavlju, POSLOVANJE I FINANCIRANJE SME U HRVATSKOJ, prikazani su podaci o poslovanju SME u Hrvatskoj kao što su veličina SME, zaposlenost, prihodi te usporedba u odnosu sa EU, nadalje prikazan je odnos SME i banaka u vidu kamate i veličine kredita, način na koji banke sudjeluju u financiranju SME i ograničenja financiranja malog i srednjeg gospodarstva zbog lošeg institucionalnog okruženja, a na kraju ovog poglavlja prikazana je struktura bankovnih kredita te usporedba strukture kredita sa EU i zemljama u okruženju. U šestom poglavlju je iznesen primjer ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d. kao lokalne banke koja je prepoznala važnost SME sektora u regiji u kojoj djeluje te sudjeluje u poticanju i razvoju tog sektora vlastitim programima financiranja te programima financiranja u suradnji sa svim institucijama u RH s posebnim fokusom na jedinice lokalne uprave.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2011/115
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac > 336.7 Novac. Monetarni sustav. Bankarstvo. Burze
6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Ekonomija
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:06
Zadnja promjena: 16 May 2014 14:20
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/250

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku