E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Iskoristivost napuštenih objekata- dopuna sadržaja turističke ponude

Fero, Tatijana (2011) Iskoristivost napuštenih objekata- dopuna sadržaja turističke ponude. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (225kB)

Sažetak

Iskorištavanje raspoloživog prostora i atrakcija unutar njega temelji su formiranja turističke ponude. Prilikom planiranja razvoja turističke ponude destinacije, potrebno je uzeti u obzir sve raspoložive resurse s ciljem održivosti turizma. Veliki se naglasak, pri tome, stavlja na potrebne građevinske objekte koji čine dio turističke ponude. Najjednostavnija solucija, ali ujedno i skuplja, jest projektiranje i izgradnja novih objekata za smještaj i ugostiteljstvo, rekreaciju, zabavu i kulturne sadržaje. Međutim, nerijetko se u blizini novoizgrađenih, uzdižu i zidine oronulih i napuštenih građevina, koje su se isto tako, mogle iskoristiti u turističke svrhe. Svrha ovoga rada jest upoznati čitateljstvo sa brojnim mogućnostima iskorištavanja napuštenih objekata u Hrvatskoj u turističke svrhe po uzoru na inozemne projekte. Cilj rada jest ukazati na važnost ove teme, ali isto tako i na nedovoljnu razradu iste u stručnoj literaturi. Pažnja je uglavnom usmjerena na velebna zdanja novoizgradenih, suvremenih građevina, dok je iskorištavanje napuštenih objekata sporedno, kako u turizmu, tako i ostalim segmentima ljudskoga djelovanja. Istraživanjem se dolazi do naznake ovog problema, koji se uglavnom zadržava na lokalnoj razini gdje se konkretni objektni nalaze, a na državnoj razini vlada tromost i nezainteresiranost. Rad je nastao prvenstveno „desk research“ metodom, metodom komparacije i deskripcije pri čemu su korišteni različiti izvori sekundarnih podataka koji su navedeni u popisu literature na kraju rada. Tema rada proteže se kroz sedam poglavlja, od kojih je prvi dio uvod u istu. Drugi dio rada ukazuje na važnost prostora kao i turističkih resursa i atrakcija pri planiranju razvoja turizma. Takoder, iznosi se razlika između realnih, afirmiranih i potencijalnih atrakcija koje još uvijek nisu turistički dostupne, gdje se naglasak postavlja na neiskorištene napuštene objekte. Nadalje, iznose se osnove vrednovanja graditeljske baštine kroz životni ciklus građevinskih objekata te traganje za njihovom boljom namjenom. U nadolazećem poglavlju, sadržani su svjetski projekti prenamjene napuštenih objekata u turističke svrhe te primjeri istih koji su se provodili ili se provode na područjima u neposrednoj blizini Hrvatske. Nadovezujući se na prethodno poglavlje, peti dio iznosi mogućnosti revitalizacije starih tvrdava uzduž jadranske obale, napuštenih vojnih objekata i skladišta, derutnih dvorca kontinentalne Hrvatske te neuredenih nekadašnjih industrijskih objekata. Budući da u Hrvatskoj ipak postoji nekoliko uspješnih primjera reaktivacije napuštenih objekata u turističke svrhe, šesto je poglavlje posvećeno upravo njima s ciljem poticanja većeg broja sličnih inicijativa. Posljednji dio rada je zaključak koji iznosi temeljne spoznaje do kojih se došlo pisanjem rada i istraživanjem za potrebe njegova nastanka.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2011/116
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:06
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:16
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/251

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku