E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Ograničavajući faktori rasta

Drandić, Marko (2013) Ograničavajući faktori rasta. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (810kB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Ekonomski rast je porast ukupnog outputa gospodarstva. Do rasta gospodarstva dolazi zbog rasta radne snage ili kapitalnih dobara, tehnologije i proizvodnosti po radniku. Uspješan razvitak pojedinih zemalja objašnjava se danas ponajprije indirektnim utjecajem faktora: kvalitetnog obrazovanja i ekonomske politike promicanja izvozne orijentacije i konkurencije. Strategije i gospodarske politike u razvijenim zemljama daju svoj doprinos afirmaciji znanja i intelektualnog kapitala. Zbog potrebe ostvarenja viših stopa ekonomskoga rasta, tome je zadatku potrebno pridati posebnu pozornost. Danas se teoretiĉari ekonomskog rasta uglavnom slažu da je tehnološki napredak i razvitak glavna odrednica dugoroĉnog gospodarskoga rasta. Nove teorije rasta zasnivaju se na povećanju profita primjenom novih metoda proizvodnje, razvijanjem novih proizvoda i uvoĊenjem raznovrsnih inovacija. Inovacije su, pak, ovisne o znanju koje je također svojevrsno dobro i koje se proizvodi. Otvorenost ekonomije i strana direktna ulaganja potiĉu daleko bržu akumulaciju znanja i kapitala, olakšavaju tehnološki transfer i u konaĉnici osiguravaju više stope ekonomskog rasta. Kako tranzicijske zemlje nisu u mogućnosti da same nadoknaduju postojeći tehnološki jaz, izlaz se vidi u pojaĉanoj trgovinskoj razmjeni s razvijenim zemljama, kojom se uvoze najnovija tehnološka dostignuća, te u poticanju stranih direktnih ulaganja, kao najefikasnijem naĉinu prijenosa znanja i kapitala.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Škare, Marinko
Dodatne informacije: 2013/209
Ključni pojmovi: ekonomski rast, modeli rasta, zemlje u razvoju, razvijene zemlje, tranzicija, siromaštvo
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.3 Dinamika gospodarstva. Kretanje gospodarstva > 330.35 Gospodarski rast
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 29 Nov 2013 07:39
Zadnja promjena: 15 May 2014 06:07
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2523

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku