E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Nematerijalna kulturna baština i turizam

Tašić, Tatjana (2013) Nematerijalna kulturna baština i turizam. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB) | Zatraži kopiju

Sažetak

Turizam je pojava svjetskog karaktera, koja svakim danom postaje sastavni dio života sve većeg broja ljudi. Suvremeni turizam udaljio se od nekadašnjeg poimanja istog kao luksuza i postao je potreba, a time i dostupan za većinu ljudi. Problem istraživanja je analiza današnjeg stanja nematerijalne kulturne baštine i uloge kulturne baštine. Kulturna baština predstavlja neotuđivo, autentično i nemjerljivo bogatstvo jedne države, a nematerijalna kulturna baština suvremeni je živući kulturni fenomen, ali i važan dio povijesnog nasljeđa. Također se razmatra stanje kulturnog turizma na razini Hrvatske i šire. Rad opisuje sustave i metode te nadležne institucije sa zadaćom da prate, klasificiraju i kategoriziraju ovaj oblik baštine u cilju doprinosa i njegova opstanka. Naglasak se stavlja na metodu valorizacije u okvirima turizma kao jednu od metoda kojom se osigurava opstanak nematerijalne kulturne baštine. Svrha rada jest uvidjeti kako i na koji način država i razne međunarodne institucije podupiru i utječu na razvoj kulturnog turizma. Razmatra se nužnost prilagodbe Republike Hrvatske dinamici razvoja turizma i kulture te kvalitativnim zahtjevima tržišta, uz očuvanje kulturno-prirodnih resursa koji su temelj njene atraktivnosti i razvoja. Cilj rada jest obrazložiti i prezentirati nematerijalnu kulturnu baštinu i njenu ulogu u turizmu te gospodarskom rastu i razvoju države u cjelini. Aktivna zaštita prirodne i kulturno-povijesne baštine, kroz kvalitetno upravljanje resursima, može potaknuti na istraživanje i definiranje mogućnosti interpretacije, promocije i korištenja baštine u turizmu. Također, cilj rada jest istaknuti važnost strategije razvoja turizma usmjerenu na održivi razvoj, koju je neophodno usvojiti i implementirati te omogućiti međusobno povezivanje, protok informacija, koordinirano i sinkronizirano djelovanje kulturnog i turističkog sektora. U radu se postavlja radna hipoteza koja se odnosi na razvoj turizma i politiku upravljanja resursima kulturnog turizma. Iako se često, u sferi turizma, globalizacija spominje s negativnim predznakom, pomoćne hipoteze odnose se na prikaz pozitivnog doprinosa globalizacije kulturnom identitetu države. Radna hipoteza pretpostavlja povezanost razvoja turizma i politike upravljanja resursima kulturnog turizma. Prva pomoćna hipoteza preispituje mogućnost provedbe postojećih programa za očuvanje i promociju kulturne baštine u svrhu minimaliziranja potencijalnih negativnih učinaka globalizacije. Druga pomoćna hipoteza ispituje znače li nužno posljedice globalizacije gubitak kulture i kulturnog identiteta države. Vodeći se radnom hipotezom, rad će pokušati opisati odnose razvoja turizma i nadležnih tijela, institucija i organa. Rad analizira stanje kulturnog turizma u Hrvatskoj danas kroz usporedbu strategija razvoja ministarstava s posebnim naglaskom na izostanak suradnje među institucijama. Posebna se pozornost rada usmjerava na problematiku nepostojanja središnjeg tijela koje bi savjetovalo, usmjeravalo i određivalo kriterije te koordiniralo programe i ponudu kulturne baštine u cilju što cjelovitije ponude. Vodeći se pomoćnim hipotezama, u radu se prezentira da je razvoj turizma onemogućen nestručnom politikom upravljanja resursima kulturnog turizma. Prikazuje se kako proces globalizacije ne mora nužno rezultirati kobnom i neizbježnom posljedicom gubitka kulture i kulturnog identiteta države. Kulturna baština kao dio turističke ponude jedne države, uistinu jest izložena negativnim efektima globalizacije poradi nepostojanja prethodno spomenutog savjetodavnog tijela, kao niti nužnog multidisciplinarnog i integriranog pristupa, suradnje i koordiniranosti na svim instancama turističkog i kulturnog sektora.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2013/213
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.486 Razvoj, poticanje, promicanje turističkog gospodarstva
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 29 Nov 2013 07:39
Zadnja promjena: 29 Nov 2013 07:39
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2527

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku