E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Revizija poslovanja

Matošević, Nikoleta (2010) Revizija poslovanja. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (357kB)

Sažetak

U suvremenim uvjetima privređivanja, uvođenje i razvoj revizije vrlo je važan preduvjet razvoja tržišnog gospodarstva. Iako je u Republici Hrvatskoj revizija relativno mlada struka, može se reći da je stupanj razvoja i primjene revizije u poduzećima na području Republike Hrvatske u porastu. U današnje doba, osim revizije financijskih izvještaja, sve više na značaju dobiva i revizija poslovanja koja ima značajnu ulogu u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća te će se iz tog razloga u ovom radu istražiti njezin značaj, a sam postupak razraditi na primjeru poslovanja određenog poduzeća. Predmet istraživanja ovog rada je revizija poslovanja, odnosno definiranje i njezino poimanje te postupak revizije poslovanja opisan kroz primjer poslovanja odabranog poduzeća. Cilj ovog rada je uvidjeti i dokazati značaj i ulogu revizije u suvremenom tržišnom gospodarstvu te dobiti i proširiti osnovna saznanja o provedbi revizijskog postupka na poslovanju određenog poduzeća. U skladu s time, objasnit će se pojam i karakteristike revizije, povijesni razvoj revizije te njezine vrste i institicionalni okvir djelovanja. Prije nego li se objasni metodološki postupak revizije na primjeru poslovanja određenog poduzeća, kao osnova za metodološki postupak objasniti će se standardi revizije i to Međunarodni revizijski standardi i Općeprihvaćeni revizijski standardi te Kodeks profesionalne etike kojega se revizor, uz standarde i smjernice za rad, mora pridržavati. Metode prikupljanja i izvori podataka rada različiti su izvori sekundarnih podataka poput znanstvenih radova i udžbenika iz domaće i strane literature, međunarodni i domaći časopisi, baze podataka te Internet izvori. U znanstvenom istraživanju i formuliranju rezultata istraživačkog rada primijenjene su, u odgovarajućim kombinacijama, sljedeće znanstvene metode: metoda deskripcije, kompilacije, klasifikacije, metoda analize i sinteze, metoda komparacije te induktivna i deduktivna metoda. Rezultati istraživanja koncipirani su u pet međusobno povezanih dijelova. U prvom dijelu, UVODU, objašnjen je predmet i cilj rada, navedeni izvori podataka i metode prikupljanja koje su korištene prilikom istraživanja, te je objašnjen sadržaj i data struktura diplomskog rada. U drugom dijelu s naslovom TEMELJNE ZNAČAJKE REVIZIJE , definira se pojam i karakteristike revizije, daje pregled povijesnog razvoja te ukazuje na značaj revizije u svijetu i Hrvatskoj te opisuju temeljne vrste revizije i revizora. U trećem dijelu STANDARDI REVIZIJE KAO OSNOVA ZA METODOLOŠKI POSTUPAK daje se pregled Međunarodnih i Općeprihvaćenih standarada te sadržaj Kodeksa profesionalne etike. REVIZIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA "XY" naslov je četvrtog dijela. U njemu se na temelju poslovanja poduzeća "XY" razrađuje postupak revizije poslovanja i to kroz sljedeća poglavlja: preliminarno ispitivanje poslovanja, uvid u svrhu i cilj poslovanja, funkcioniranje interne kontrole poduzeća "XY" te razvoj posebnih otkrića (nalaza) i zaključaka (preporuka). U posljednjem, petom dijelu diplomskog rada ZAKLJUČKU, sustavno će se prezentirati najvažniji rezultati do kojih se došlo istraživanjem.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/85
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.6 Službeno ispitivanje i verifikacija računa, konta. Revizija
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:06
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/256

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku