E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Politika osnivanja i razvoja malih poduzeća u RH

Lucić, Marijana (2010) Politika osnivanja i razvoja malih poduzeća u RH. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (374kB)

Sažetak

Razvojem i širenjem tržišta dolazi i do sve većeg broja novoosnovanih poduzeća. Posebno se ističe važnost i potreba za osnivanjem malih poduzeća do 50-tak zaposlenih jer su takva poduzeća generatori zapošljavanja i razvoja svake ekonomije. Kako važnost malih poduzeća raznim poveljama naglašuje Europska unija (u daljnjem tekstu EU) tako i Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu RH) radi puno u podržavanju i financiranju razvoja svojih malih poduzeća. Upravo zato je problem istraživanja ovog rada usmjeren na pronalaženje rješenja za što bolje poslovanje i razvoj poslovanja malih poduzeća te prednosti i nedostatke koje takva mala poduzeća imaju i koja trebaju što mudrije iskoristiti. Do same ideje o odabranoj temi diplomskog rada dolazim upravo svakodnevnim suočavanjem sa problemima građana i poduzetnika u njihovom radu i opstanku, a s obzirom na bankarski posao kojemu sam posvećena već par godina. Funkcije koje vlasnik/poduzetnik obavlja u okvirima poslovanja svojeg poduzeća ili obrta su raznolike, samim time takva osoba mora biti upućena i u struku i profesiju koja je potrebna za obavljanje posla kojim se bave, ali i osnovna načela ekonomije koja su neizbježna u kvalitetnom i dugoročnom poslovanju određene tvrtke. Upravo zbog nedostatka znanja o ekonomskim pokazateljima i nestručno menadžersko vođenje vlastitih tvrtki, bilo da je riječ o sredstvima financiranja, mogućnostima razvoja i postavljanja kvalitetnih i ostvarivih ciljeva i projekata dolazi do problema u poslovanju pa i do gašenja malih poduzeća. Navedeno rezultira smanjenjem broja zaposlenih, ako je riječ o propadanju više malih tvrtki na određenoj lokaciji dolazi i do pada lokalnog gospodarskog prosperiteta, a globalno i do usporavanja ili pada gospodarskog razvoja određene države. Ulaženjem u srž problematike istraživanja diplomskog rada postavlja se hipoteza, neadekvatna edukacija malih poduzetnika, nedovoljna podrška vlasti i zakona u poslovanju malih poduzeća i neadekvatno financiranje od strane poslovnih banaka dovodi do problema koji u punoj snazi izlaze na površinu u razdobljima krize, a navedena se hipoteza u razradi teme i dokazuje, odnosno donosi se zaključak o mogućnostima pronalaženja rješenja. Pri tome se, budući da je najveći problem svih malih poduzeća financiranje i s tim u vezi opstanak, poseban naglasak daje na mogućnosti financiranja istih osobito u današnje vrijeme krize u gospodarstvu. Na osnovu toga daju se odgovori na nekoliko osnovnih pitanja vezana za poslovanje malih poduzetnika: 1. Što je to malo poduzeće i koje su specifičnosti poslovanja i vođenja jednog malog poduzeća? 2. Koja je uloga malog poduzeća u gospodarstvu svake države? 3. Što RH i EU rade na promociji i poboljšanju poslovanja malih poduzeća? 4. Kako se jedno malo poduzeće može analizirati i temeljem analize donijeti odluke važne za nastavak dobrog poslovanja? 5. Koje su razvojne mogućnosti malog poduzeća ? Postupak istraživanja specifičnosti poslovanja malih poduzeća temelji se na primjeni spoznaja pojedinih autora, rezultatima analiza na razini države, raznih zakona i propisa izdanih od strane nadležnih tijela, kao i njihovoj međusobnoj sintezi. U pronalaženju literature i stvaranju rada korištene su sljedeće metode: induktivna i deduktivna metoda, metoda deskripcije, komparativna metoda, metoda kompilacije, metoda analize i sinteze, i razne druge. Diplomski rad s naslovom Politika osnivanja i razvoja malih poduzeća u RH sistematiziran je tako da se sastoji od sedam dijelova koji jedan drugog međusobno nadopunjuju. U prvom Uvodnom dijelu, definiran je problem i predmet istraživanja, postavljena je radna hipoteza, definirani su ciljevi istraživanja, navedene su znanstvene metode te je samim ovim dijelom obrazložena struktura rada. Drugi dio ima naslov Odrednice malih poduzeća. Tu su detaljnije objašnjeni sam pojam malog poduzeća, njegovo značenje, te poslovna politika i načini vođenja malih poduzeća. U trećem se dijelu više pažnje daje obostranom značaju malih poduzeća u okvirima države ali i lokalne zajednice, sve pod naslovom Značaj malih poduzeća u gospodarstvu RH. Uspješna poduzeća uvijek trebaju voditi brigu o kretanjima na tržištu na kojeg su orijentirani, moraju imati kvalitetan marketing usmjeren na razvoj i prije svega kvalitetnu strukturu i voditi dobru politiku što se tiče zaposlenih jer su oni zapravo nositelji poslovanja svakog poduzeća i ogledalo prema tržištu konkurencije. Četvrti dio ima naslov Utjecaj EU na razvoj malog gospodarstva u kojem se pobliže opisuju napori i stav EU o važnosti razvoja malih poduzeća. Kao poticaj malih poduzetnika navode se određena pravila u poslovanju kojih bi se svaki mali poduzetnik trebao pridržavati. Europska unija navedeno provodi putem Povelje i Direktive o malom gospodarstvu. Peti se dio odnosi na specifičnosti u poslovanju i financiranju malih poduzeća a i sam nosi naziv Specifičnosti u poslovanju malih poduzeća i financiranju njihova razvoja. Specifičnosti poslovanja svakog malog poduzeća uglavnom se svode na specifičnosti u organizaciji odnosno načinu upravljanja poduzećem i specifičnosti u financiranju. Šesti dio, naziva Mogućnosti razvoja gospodarstva kroz poticanje razvoja malih poduzeća odnosi se na konkretnije mogućnosti poboljšanja uvjeta poslovanja malih poduzeća u okviru RH kojim se i zaključuje dokazivanje postavljene hipoteze. U posljednjem dijelu, Zaključku, dan je kratak sažetak o sadržaju rada prema mišljenju autora. Pisanjem rada i uspoređivanjem raznih dostupnih literatura starijeg i novijeg datuma nailazim na različitosti u tumačenju konkretnih važnosti u poslovanju malih poduzetnika i njihovom utjecaju na gospodarstvu cijele jedne ekonomije. Do osamostaljenja RH gotovo da male obiteljske tvrtke poput današnjih nisu ni postajale, samim time nije ni bilo potrebe analizirati i upućivati vlasnike na važnost edukacije, na različite mogućnosti financiranja,..itd. Danas je situacija potpuno drugačija, tvrtke u javnom vlasništvu se privatiziraju, mala i srednja poduzeća su gotovo glavni pokretači razvoja i zapošljavanja u svim ekonomijama, a sukladno tome mala poduzeća dolaze u samo središte važnosti za rast i razvoj gospodarstva RH. Upravo iz tog razloga uz naglasak na probleme u današnje vrijeme krize u daljnjem tekstu rada se isti predočavaju kao činjenice uz obrazloženje do sada učinjenog i mogućnostima koje se mogu primijeniti kako bi došlo do općeg boljitka u gospodarstvu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/86
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:06
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/257

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku