E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Organizacija marketinškog menadžmenta u nautičkom turizmu Republike Hrvatske

Vranić, Tanja (2010) Organizacija marketinškog menadžmenta u nautičkom turizmu Republike Hrvatske. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (312kB)

Sažetak

Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je organizacija marketinškog menadžmenta nautičkog turizma Republike Hrvatske. Hrvatska je sredozemna zemlja sa izuzetno razvijenom i lijepom obalom, predivnim morem, mnoštvo otoka po čemu je i prepoznata te cijenjena u cijelom svijetu. Nautički turizam u posljednja dva desetljeća ostvaruje visoke stope razvoja, kako fizičke tako i financijske stoga je vrlo važno osmisliti strategiju budućeg uspješnog razvoja tog selektivnog oblika turizma. Republika Hrvatska ima izuzetno povoljne uvjete za daljnji razvoj nautičkog turizma zbog niza uvjeta kako prirodnih tako i prometnih o čemu će biti govora u ovom diplomskom radu. Stručna primjena kvalitetnog marketinškog menadžmenta uvelike može pridonijeti uspješnijem razvoju nautičkog turizma u budućnosti. Cilj ovog rada je istražiti kako funkcionira organizacija marketinškog menadžmenta u nautičkom turizmu Republike Hrvatske u teorijskom i praktičnom smislu, prikupiti podatke, proučiti poduzeće te ga analizirati kroz funkcije menadžmenta. Kako bi se postigli zadani ciljevi, bilo je potrebno ispuniti sljedeće zadatke: -obraditi teoriju marketinga i marketinškog menadžmenta u turizmu -definirati pojam nautičkog turizma te istražiti razvoj nautičkog turizma u svijetu i Hrvatskoj -utvrditi karakteristike i značenje nautičkog turizma u Hrvatskoj -utvrditi konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma -analizirati organizaciju te glavnu problematiku organizacije marketinškog menadžmenta u nautičkom turizmu Republike Hrvatske. U izradi teorijskog dijela ovog rada korišteni su podaci iz znanstvene i stručne literature, podaci s internetskih stranica dok su u praktičnom dijelu korišteni interni podaci poduzeća «ACI» d.d. Prilikom intervjuiranja autorica je naišla na susretljive zaposlenike koji su joj pružili informacije neophodne za uobličavanje ovog rada. Ostali sekundarni podaci preuzeti su iz knjiga, časopisa i internetskih stranica. Pri izradi rada korištene su sljedeće znanstveno – istraživačke metode: metoda analize, sinteze te statističke metode. Rad se sastoji od sedam dijelova, pri čemu je uža tematika razrađena u tri dijela. U prvom, uvodnom dijelu definirani su predmet istraživanja, ciljevi i zadaci rada, izvori podataka, metode rada te je objašnjena struktura rada. Nakon uvodnog dijela, u drugom dijelu obrađena je teorija marketinga i marketinškog menadžmenta u turizmu gdje su objašnjene funkcije menadžmenta i elementi marketinškog miksa. U trećem dijelu rada obrađena je definicija nautičkog turizma, sam razvoj nautičkog turizma u svijetu i Hrvatskoj, karakteristike i značaj nautičkog turizma u Hrvatskoj te konkurentnost hrvatskog nautičkog turizma. Četvrti dio rada bavi se organizacijom marketinškog menadžmenta u nautičkom turizmu Republike Hrvatske. Najprije su izneneseni opći podaci o najuspješnijem poduzeću na području nautičkog turizma u Hrvatskoj, zatim čimbenici organizacije, dimenzije organizacije, organizacijska struktura, i sam marketinški menadžment u «ACI» d.d. Na kraju četvrtog dijela dan je kratki kritički osvrt. U petom dijelu, zaključku, iznesena su mišljenja autorice o obrađenoj temi. Šesti dio rada sadrži popis korištene literature. Na kraju rada nalazi se popis tablica i slika.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/90
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 338 Gospodarsko stanje. Gospodarska politika. Upravljanje gospodarstvom. Gospodarsko planiranje. Proizvodnja. Usluge. Cijene > 338.4 Proizvodnja i usluge prema gospodarskim sektorima > 338.48 Turistički promet s gospodarskog gledišta. Politika turističkog gospodarstva
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Turizam
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:06
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:06
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/261

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku