E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Osnovna organizacijska sredstva pri oblikovanju računovodstvenog informacijskog sustava društva “X”

Piutti, Tanja (2010) Osnovna organizacijska sredstva pri oblikovanju računovodstvenog informacijskog sustava društva “X”. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

U današnjim je uvjetima poslovanja, a da bi se opstalo na tržištu na kojem je prisutna velika konkurencija, te da bi se ostvarili pozitivni rezultati, neophodno donositi kvalitetne odluke u pravo vrijeme. Za takav je način donošenja odluka važno posjedovati informacije kako financijske tako i nefinancijske prirode, ali i znati se i moći koristiti njima. Moderno poslovanje, suvremeno računovodstvo, revizija i financije teško se mogu zamisliti bez primjene informacijske tehnologije i informacijskih sustava. Kompanije širom svijeta ulažu sve više resursa u funkcioniranje informacijske infrastrukture poslovanja iako je povrat uloženih sredstava neizvjestan. Time informatika postaje važna poslovna funkcija i vrijedan poslovni resurs. U pravilu su u suvremenoj poslovnoj okolini informacije potrebne za poslovno odlučivanje vrlo kompleksne, pa stoga pribavljanje i obrada istih iziskuje dobro razvijen i kvalitetno oblikovan informacijski sustav. Suvremeni je računovodstveni informacijski sustav razvijen i oblikovan prema potrebama korisnika, a njegova se zadaća više ne odnosi samo na evidenciju i arhiviranje isprava. Upravo korištenjem suvremenog računovodstvenog informacijskog sustava menadžment može dobiti informacije koje mu osiguravaju kvalitetno upravljanje poduzećem. Danas brojni zaposlenici, direktno ili indirektno, rade na obradi informacija, a uočava se trend njihova stalnog porasta. Očekuje se daljnji razvoj i unaprjeđenje tehnologije za obradu informacija posljedica čega je da će računala biti sve jeftinija, moćnija ali jednostavnija za upotrebu većem broju ljudi. Gotovo da nema ljudske djelatnosti u kojoj se ne pojavljuju i ne obrađuju informacije. Intenzivan razvoj informacijskih znanosti, računala i informacijskih sustava započinje uvođenjem računala i druge informacijske opreme u procese obrade tzv. poslovnih informacija, a koje su do tada obavljali ljudi bez pomoći računala. U radu se utvrđuje značaj računovodstvenog informacijskog sustava, te su predstavljene temeljne odrednice i čimbenici kvalitete računovodstvenog informacijskog sustava, te koja su sve sredstva potrebna za organizaciju istoga. Cilj ovog rada je prikazati važnost i ulogu računovodstvenog informacijskog sustava kao dijela informacijskog sustava. Ovaj rad nastao je kao rezultat provedenog istraživanja relevantne literature o računovodstvenim informacijskim sustavima, te funkcioniranje istih u praksi. Naglasak se stavlja na osnovna organizacijska sredstva za oblikovanje organizacije računovodstvenog informacijskog sustava, kao središnjem dijelu ukupnog informacijskog sustava. U drugom poglavlju obrađen je pojam informacijskog sustava, vrste, njegova obilježja, te značaj i uloga računovodstvenog sustava u upravljanju poduzećem. U trećem poglavlju obrađena je organizacija poduzeća kao sustava, čimbenici oblikovanja organizacije računovodstvenog informacijskog sustava i načela organizacije računovodstvenog informacijskog sustava, u svrhu utvrđivanja postupka oblikovanja i organizacije RIS‐a. U središnjem, četvrtom poglavlju razrađeni su osnovni instrumenti za organizaciju računovodstvenog informacijskog sustava i to kroz pet podsustava. Prvo su pojašnjene računovodstvene isprave, kao izvor računovodstvenih podataka. Zatim su obrađeni konto i kontni plan kao instrumenti oblikovanja računovodstvenog informacijskog sustava i dijagrami toka. U četvrtom podsustavu obrađene su poslovne knjige, glavne i pomoćne. U petom djelu obrađeni su financijski izvještaji kao izvori računovodstvenih informacija, i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjeni glavnice te bilješke uz financijske izvještaje. U šestom, ujedno i zadnjem poglavlju, prikazano je oblikovanje i organizacija računovodstvenog informacijskog sustava jednog poduzeća čija je glavna djelatnost proizvodnja, gdje se uz relevantne elemente kroz primjer prikazuju dijagrami toka podataka i dijagrami toka isprava i to kroz dijagram toka nabave i prodaje.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/91
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.4 Računi (konta). Računovodstveni sustavi. Računovodstvo troškova
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:56
Zadnja promjena: 18 Nov 2011 12:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/262

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku