E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Razvoj i njegovanje organizacijske kulture

Kukolja, Ivana (2010) Razvoj i njegovanje organizacijske kulture. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Istraživanja organizacijske kulture u posljednjih tridesetak godina značajno su pridonijela percepciji važnosti organizacijske kulture u kontekstu uspješnosti poduzeća. Tako su putem različitih kategorija o načinima dijagnosticiranja organizacijske kulture, o važnosti razumijevanja organizacijske kulture, o metodama razvoja i održavanja organizacijske kulture, o tehnikama mjerenja organizacijske kulture, o postupcima mijenjanja organizacijske kulture, i slično, uobličene brojne teorije, a unutar njih modeli, vrste i tipovi organizacijske kulture. Zapravo, teorija postoji onoliko koliko i postoji autora koji proučavaju kulturu organizacija, zbog čega se i vrijednost rezultata istraživanja brojnih aspekata organizacijske kulture procjenjuje gotovo kao i otkriće blaga u organizaciji. Međutim, predmet istraživanja ovoga rada tiče se samog razvoja i njegovanja organizacijske kulture, odnosno, načina kojima se sve može oblikovati organizacijska kultura i oblika koji eventualno organizacija može poprimiti, te postupaka održavanja i upravljanja organizacijskom kulturom. U tom kontekstu, cilj je utvrditi je li organizacijska kultura doista toliko vrijedna da utječe na uspješnost same organizacije, i ako da, kako i u kojem smjeru. Sukladno sadržajnim dijelovima, počevši od teoretskih odrednica koje se tiču definiranja, određivanja elemenata, razina, okoline i funkcija organizacijske kulture, preko vrsta, tipova, modela razvoja organizacijske kulture, do održavanja, mijenjanja i upravljanja organizacijskom kulturom, dolazi se do praktičnog dijela koji je temeljen na primjeru organizacijske kulture tvrtke „Atlantic Grupa“ d.d. Rad se dakle sastoji od devet dijelova, pri čemu je uža tematika rada razrađena u četiri dijela. Znanstvene metode koje su korištene prilikom izrade rada jesu klasifikacijska, deskriptivna i kauzalna metoda, metoda analize te specijalizacije, kojima se nastojalo objasniti organizacijsku kulturu raščlanjivanjem na razine i elemente, a kasnije vrste, tipove i modele, dakle sa općeg pojma na specifične, uže po opsegu i bogatije po sadržaju. Također, metodama kompilacije i komparacije, uz pouzdano označene preuzete dijelove teksta, utvrđene su sličnosti i razlike između stavova raznih teoretičara, što je doprinijelo objektivnijoj upotrebi metode studija slučaja, odnosno organizacijske kulture na primjeru tvrtke „Atlantic Grupa“ d.d. Konačno, iako je organizacijska kultura gotovo apstraktna pojava koju sačinjavaju mnogi relevantni čimbenici, u radu se nastojalo prikazati ju precizno i detaljno kao konkretnu pojavu.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/94
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 65.01 Metode i metodologija. Teorija i praksa organizacije
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:05
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:05
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/265

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku