E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Računovodstveni informacijski sutavi malih i srednjih poduzeća

Dodić, Hajdi (2010) Računovodstveni informacijski sutavi malih i srednjih poduzeća. Diplomski rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (934kB)

Sažetak

Računovodstveni informacijski sustav je sastavni i neizostavni dio svakog poduzeća koji olakšava poslovanje na način da omogućuje prikupljanje, pohranu i obradu podataka, pravljenje izvještaja, pružanje informacija koje se koriste za odlučivanje. Unosi preglednost u poslovanje, ubrzava proces rada i smanjuje troškove, ukratko unosi efikasnost. Cilj je radom pobliže proučiti i prikazati računovodstvene informacijske sustave kroz njihovu povijest, razvoj, podjele i praktičnu primjenu. Trgovačko društvo je pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku ili neku drugu djelatnost radi ostvarivanja dobiti, a čiji su osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o trgovačkim društvima. Jedno trgovačko društvo može imati više poduzeća, npr. tvornicu za preradu drva, tvornicu sladoleda, prodavaonicu itd. Takva poduzeća nisu pravne osobe, i nisu upisana u sudski registar, nego je to trgovačko društvo kojem pripadaju. Prema Članku 3. Zakona o računovodstvu: «(1) Poduzetnici u smislu ovoga Zakona razvrstavaju se na male, srednje i velike ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, prema sljedećim uvjetima: – iznos ukupne aktive, – iznos prihoda, – prosječan broj radnika tijekom poslovne godine. (2) Mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta: – ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna, – prihod 65.000.000,00 kuna, – prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50. (3) Srednji poduzetnici su oni koji prelaze dva uvjeta iz stavka 2. ovoga članka ali ne prelaze dva od sljedećih uvjeta: – ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna, – prihod 260.000.000,00 kuna, – prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.» Računovodstvo je disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili (nikako ono što smatramo da će se tek dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti), povijesnog je karaktera. Najvažnije knjige su dnevnik i glavna knjiga te pomoćne knjige. Knjiženje se provodi na temelju knjigovodstvenih isprava i temelji se na dvojnom knjigovodstvu. Informacijski sustav u strogoj definiciji je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje, i isporučuje potrebne informacije na način da su dostupne svim članovima neke organizacije koji se njima žele koristiti te imaju odgovarajuću autorizaciju. Informacijski sustav se sastoji od 5 komponenti: Hardware, Software, Netware, Lifeware i Orgware. Informacijski sustav se razvija kroz faze: planiranje ili strategija, analiza poslovnog sustava, oblikovanje, izrada, uvođenje u rad, održavanje. Računovodstveni informacijski sustav je zapravo specijalizirani informacijski sustav koji ima za cilj prikupljanje, obradu i generiranje informacija primarno vezanih uz financijske transakcije. S računovodstvenog aspekta RIS se može podijeliti na tri temeljna podsustava modula: modul glavne knjige (sintetičke informacije), modul pomoćnih knjiga (analitičke informacije) i dodatni programski moduli. RIS je normativno najregularniji IS, što znači da izgradnja i ugradnja RIS-a mora biti u okvirima normativa. Normativni okvir je skup pravila, propis i uputa koje definiraju način organizacije ovog sustava i pravila ponašanja računovodstvenih djelatnika, organiziran kroz računovodstvena načela, računovodstvene standarde i zakonske propise. RIS za mala i srednja poduzeća definiran je: Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim računovodstvenim standardima (Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja), Poreznim zakonima (Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost,...), Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o digitalnom potpisu, Zakonom o elektroničkoj ispravi i sl. Životni ciklus informacijskog sustava može se sastojati od slijedećih faza životnog ciklusa: Planiranje sustava, analiza sustava, oblikovanje sustava, testiranje i implementacija sustava, postimplementacijska faza.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Diplomski rad)
Mentor: Šehanović, Jusuf
Dodatne informacije: 2010/97
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo > 657.4 Računi (konta). Računovodstveni sustavi. Računovodstvo troškova
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Informatika
Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Marketinško upravljanje
Datum pohrane: 18 Nov 2011 12:57
Zadnja promjena: 21 May 2014 09:59
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/268

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku