E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Diskriminacija

Prodan, Masimo (2010) Diskriminacija. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (397kB)

Sažetak

Razumijevanje predrasuda, diskriminacije, rasizma, seksizma i etnocentrizma važan je segment ljudskog društva. Ovi oblici društvenog isključivanja predstavljaju jednu od osnovnih prepreka u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava. Društvene skupine najčešće izložene diskriminaciji su žene, etničke i nacionalne manjine, invalidi, spolne i rodne manjine, mladi te osobe starije životne dobi. Predrasude su osnova za diskriminaciju. Sadrže vjerovanje da su neki ljudi inferiorni, manje vrijedni i trebaju biti tretirani drugačije. Ovaj rad pored uvoda i zaključka sadrži četiri dijela. Prvi dio obrađuje pojam diskriminacije koji uključuje bilo koje djelovanje kojim je onemogućeno jednako postupanje prema pojedinim osobama samo zato što pripadaju nekim posebnim društvenim grupama. Drugi dio obrađuje vrste i uzroke diskriminacije, kroz povijest pa do danas. Uslijed brojnih povijesnih iskustava, mnogi suvremeni međunarodni ugovori i nacionalni pravni sustavi sadrže zabranu diskriminacije. Unatoč tome, diskriminacija temeljem rase, boje kože, etničkog podrijetla, vjere, spola, spolne orijentacije itd., još uvijek predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja ljudskih prava u svijetu. U trećem se dijelu prikazuje analiza istraživanja o stavovima i razini diskriminacije koju su 2009. godine proveli Centar za mirovne studije, vladin Ured za ljudska prava te Ured pučkog pravobranitelja, koja pokazuje da su područje rada i zapošljavanja te sustav pravosuđa područja u kojima je diskriminacija najraširenija u Hrvatskoj. Temeljem podataka ankete o radnoj snazi kroz desetljeće, analiziraju se razlike između dobnih skupina te muškaraca i žena u osnovnim indikatorima participacije na tržištu rada, položaja u podjeli rada, oblika zaposlenosti i kvaliteti zaposlenosti, koje su osnova diskriminacije na tržištu rada. Četvrti dio obrađuje antidiskriminacijsku politiku i mjere koje se poduzimaju u svijetu i u Hrvatskoj. Zabranom diskriminacije želi se postići jednakost, ravnopravnost. Pri istraživanju i formuliranju rada korištene su znanstvene metode: induktivna i deduktivna metoda, metoda analize i sinteze,metoda apstrakcije i konkretizacije, metoda klasifikacije, komparativna, deskriptivna, povijesna metoda, te metoda kompilacije.

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: Bušelić, Marija
Dodatne informacije: 2010/100
Teme: 3 Društvene znanosti > 31 Demografija. Sociologija. Statistika
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Management i poduzetništvo
Datum pohrane: 18 Nov 2011 10:42
Zadnja promjena: 21 May 2014 08:56
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/271

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku