E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Fiskalni izazovi u globaliziranom okružju

Krtalić, Sandra and Grdović Gnip, Ana Fiskalni izazovi u globaliziranom okružju. In: Financije u vrtlogu globalizacije. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; OET Dr. Mijo Mirković, Pula, pp. 120-154.

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Danas kada živimo i stvaramo u eri globalizacije i paralelnih procesa te brzih promjena, važna je spoznaja da proces globalizacije uključuje značajne promjene odnosa u sferi javnih financija. Mnogobrojne promjene koje su izvršene tijekom proteklog stoljeća proces globalizacije, tranzicije, liberalizacije vanjske trgovine kao i (djelomične) harmonizacije poreznih sustava, dovele su do transformacija strukture fiskalnih (poreznih) sustava te glavnih poreznih oblika kao i do radikalnog porasta dimenzije i funkcija javnog sektora. Harmonizacija poreza, porezna evazija, porezna konkurencija te dvostruko oporezivanje razlozi su zbog kojih je globalizacija postala iznimno zanimljiva za nositelje fiskalne odnosno porezne politike svugdje u svijetu. Države su suočene s brojnim fiskalnim izazovima, pri čemu svaka država mora pronaći manevarski prostor unutra kojeg će poduzimati određene mjere kojima će fiskalnom odnosno poreznom politikom djelovati na ukupno gospodarsko stanje zemlje. Učinkovito, transparentno i kvalitetno upravljanje hrvatskim javnim sektorom tek je ispred nas, jer su nazočni problemi vidljivi u neefikasnom upravljanju javnim rashodima, visokoj razini poreznog opterećenja, oslanjanju države na financiranje prihodima od privatizacije, visokom javnom dugu zapravo svojevrsnim življenjem iznad svojih (fiskalnih) mogućnosti. Moramo biti svjesni da s visokim poreznim opterećenjem ne možemo biti konkurentni na međunarodnom tržištu niti provoditi kvalitetno restrukturiranje gospodarstva. Visoko porezno opterećenje znači i veću intervenciju države (u vidu pomoći, dotacija, transfera). Visoka razina fiskalnog «ugriza» u mnogočemu potire poticajno djelovanje na štednju i gospodarski rast. U skladu sa zahtjevima globalnih izazova potreban je novi pogled na mjesto i ulogu javnih prihoda i rashoda kao i nužne promjene koje nositelji ekonomske politike moraju provesti kako bi imali kompatibilniji fiskalni sustav sa zemljama EU-a.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: porezni sustavi, fiskalna politika, globalizacija, EU, Hrvatska
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 336 Financije. Uključujući: Javne financije. Bankarstvo. Novac
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 07 Jan 2014 08:24
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 08:24
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2745

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku