E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske

Piutti, Massimo (2010) Analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske. Završni rad thesis, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Puni tekst
[img] PDF - Objavljena verzija
Restricted to Samo registrirani korisnici

Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio reproducirati ili distribuirati bez prethodnog pismenog odobrenja.

Download (1MB)

Sažetak

Tema ovog završnog rada je analiza bilance plaćanja Republike Hrvatske, odnosno analiza transakcija izmeĎu rezidenata Hrvatske i inozemstva kroz odreĎeno vremensko razdoblje (godina dana). Završni rad podijeljen je u četiri poglavlja. Prvo poglavlje odnosi se općenito na bilancu plaćanja. Bilanca plaćanja sastoji se od dvije temeljne podbilance, bilance tekućih transakcija i bilance kapitalnih i financijskih transakcija, unutar kojih nalazimo i račun rezervi. Prikazan je i način knjiženja bilančnih transakcija te razne moguće podbilance. U drugom poglavlju analizirana je ukupna bilanca plaćanja Republike Hrvatske te pojedine podbilance za razdoblje od 2004. do 2009. godine. Stječe se dojam o trenutnom stanju hrvatskog gospodarstva te o glavnom problemu Republike Hrvatske koji je sadržan u visokom iznosu deficita robne razmjene. Prikazana su i kretanja meĎunarodnih rezervi od 1995. do 2009. godine. Treće poglavlje odnosi se na uravnoteženje bilance plaćanja, odnosno na mjere koje treba poduzeti kako bi se otklonila neravnoteža koja se pojavljuje u bilanci plaćanja. Moguće je djelovanje automatskih mehanizma, te primjena različitih ekonomskih mjera. Četvrto poglavlje bavi se problemom uravnoteženja bilance plaćanja Republike Hrvatske, odnosno na koji način i koje mjere poduzeti za otkloniti neravnotežu. Prikazane su mjere koje bi trebalo poduzeti kako bi se utjecalo na povećanje izvoza, te značaj turizma za gospodarski razvoj Hrvatske, putem kojeg bi se moglo znatno povećati devizni priljev kao posljedica veće turističke potrošnje. U radu su korištene induktivna i deduktivna metoda, metoda analize, metoda deskripcije te komparativna metoda

[error in script]
Tip objekta: Teza (Završni rad)
Mentor: NIJE ODREĐENO
Dodatne informacije: 2010/105
Teme: 3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 330 Ekonomija općenito > 330.5 Nacionalno vlasništvo. Nacionalna imovina. Društveni proizvod. Gospodarska bilanca. Procjena nacionalnog proizvoda
3 Društvene znanosti > 33 Ekonomija. Ekonomska znanost > 339 Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo > 339.9 Međunarodno gospodarstvo općenito. Međunarodni gospodarski odnosi. Globalno gospodarstvo
Odjeli: Odjel za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" > Financijski management
Datum pohrane: 02 Nov 2011 12:05
Zadnja promjena: 02 Nov 2011 12:05
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/276

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku