E-Knjižnica FET "Dr. Mijo Mirković"

Primjena analitičkih postupaka revizorskih tvrtki u Republici Hrvatskoj

Zenzerović, Robert (2006) Primjena analitičkih postupaka revizorskih tvrtki u Republici Hrvatskoj. In: XLI. simpozij Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika «Financijsko restrukturiranje profitnog i neprofitnog sektora u Hrvatskoj». Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Pula, pp. 160-165. ISBN 953-6480-86-7

Kompletni tekst nije dostupan u ovom repozitoriju. (Zatraži kopiju)

Sažetak

Analitički postupci, kao jedan od osnovnih revizorskih alata, povećavaju učinkovitost i djelotvornost procesa revizije financijskih izvještaja. Unatoč tome, revizorske tvrtke u Republici Hrvatskoj ne koriste ih u odgovarajućoj mjeri u fazama planiranja i sveobuhvatnog pregleda revizije. Nedovoljna primjena analitičkih postupaka u tim fazama može dovesti do usmjeravanja revizijskih postupaka u pravcu koji neće rezultirati otkrivanjem nepravilnosti u financijskim izvještajima ili će za isto biti angažirano znatno više resursa. S druge pak strane, analitičke postupke u fazi prikupljanja dokaza koristi gotovo dvije trećine revizorskih tvrtki iz čega je teže izvesti jednoznačan zaključak. Razlog tome leži u činjenici što se od analitičkih postupaka kao dokaznih testova zahtijeva veća razina pouzdanosti te revizori moraju razmotriti čimbenike pouzdanosti kao što su cilj revizije koji se želi postići, obilježje računa čiji se saldo testira, pouzdanost korištenih podataka, preciznost korištenog analitičkog postupka i sl. U slučaju da navedeni čimbenici nisu na odgovarajući način uzeti u obzir, zaključci do kojih se došlo korištenjem analitičkih postupaka kao dokaznih testova mogu biti upitni. Ipak, ukoliko revizor razmotri čimbenike pouzdanosti i donese sud o prikladnosti analitičkih postupaka u pojedinom slučaju, oni mogu bitno skratiti proces prikupljanja revizijskih dokaza rezultirajući tako učinkovitijom i djelotvornijom revizijom. Nužni kvalitativni pomaci među revizorskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj moraju biti učinjeni na području korištenja računala, odnosno informatičke pismenosti revizora kao i na području korištenja matematičko-statističkih metoda kojima se ne pridaje dovoljna pozornost u okviru analitičkih postupaka, a i šire prilikom donošenja zaključaka na temelju uzorka. Pretežno korištenje jedne do dvije vrste analitičkih postupaka pri čemu dominiraju tehnike analize financijskih izvještaja čini osnovu za korištenje novih i složenijih vrsta analitičkih postupaka što je moguće postići jedino odgovarajućom edukacijom revizora. Na temelju rezultata istraživanja može se zaključiti da veći broj revizorskih tvrtki koristi analitičke postupke pri ocjeni računovodstvene pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja i to pretežno klasične financijske pokazatelje izračunate na temelju podataka iz bilance i izvještaja o dobiti te usporednu analizu financijskih izvještaja. Pokazatelji na temelju novčanog toka i skupni financijski pokazatelji stavljeni su u drugi plan. Dok je slabije korištenje skupnih financijskih pokazatelja razumljivo, zbog činjenice što su oni uglavnom prilagođeni primjeni u gospodarstvima s bitno različitim uvjetima poslovanja od onih u Republici Hrvatskoj, zapostavljanje pokazatelja na temelju novčanog toka neopravdano je, što se može protumačiti kao posljedica njihovog nedovoljnog poznavanja. Revizija kao «veza koja stvara povjerenje» između managementa i stakeholdersa financijskim izvještajima daje kvalitativnu dimenziju čime ih čini pogodnim za donošenje niza poslovnih odluka, od kojih su za poduzeće posebno značajne one vezane za dostupnost izvora financiranja. Dostupnost financijskih izvora, bilo od kreditora, ostalih vjerovnika ili pak od postojećih ili potencijalnih dioničara određuje financijsku strukturu poduzeća. Revizorske tvrtke kao nositelji procesa revizije posluju na profitnoj osnovi te nastoje sa što manjim angažmanom resursa postići željeni rezultat – izdati primjereno revizorsko mišljenje u kojem daju razumno uvjerenje o istinitosti i objektivnosti financijskih izvještaja. Odgovarajuće korištenje analitičkih postupaka, koje prvenstveno ovisi o iskustvu i profesionalnoj prosudbi revizora, može rezultirati revizijom čije će koristi ubirati sve strane na koje se ona izravno ili neizravno odnosi.

[error in script]
Tip objekta: Dio knjige
Mentor: NIJE ODREĐENO
Ključni pojmovi: Analitički postupci, revizija financijskih izvještaja, Iskustva među revizorskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj
Teme: 6 Tehnologija (primijenjene znanosti) > 65 Menadžment i organizacija industrije, trgovine i komunikacija > 657 Računovodstvo
Odjeli: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
Datum pohrane: 07 Jan 2014 08:28
Zadnja promjena: 07 Jan 2014 08:28
URI: http://eknjiznica.unipu.hr/id/eprint/2782

Actions (login required)

Pregledaj stavku Pregledaj stavku